Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Narzędzia podatkowe Kalendarz podatkowy

Kalendarz podatkowy

620x100 dziecinnie proste

Nie przegap terminów.

 

Kalendarz podatkowy

W poniższym zestawieniu prezentujemy ważne terminy dotyczące rozliczeń podatkowych.

 

Kogo dotyczy

Co należy zrobić

Do kiedy

 

  Osób, które chcą, aby rozliczył ich pracodawca (oraz wysłał PIT do us.),    które:

 • nie rozliczają się z małżonkiem,
 • nie rozliczają się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • nie przysługuje im żadna ulga
 • nie przekazują 1% na OPP

 

Złożyć pracodawcy PIT-12

 

 

 

 

Do 11 stycznia

 

 Osób, które uzyskują dochody w Polsce :

 • z pracy (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • z emerytur i rent,
 • ze stypendiów

 oraz nie prowadzących działalności gospodarczej, a także nie doliczających dochodów dzieci do swoich.  Te osoby składają PIT-37.

 

 PIT-36 jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (wg 18%,  32 %) lub uzyskują dochody z zagranicy lub doliczają dochody dzieci do swoich.

 

 

 

 

 

 

Złożyć PIT (PIT-36 lub PIT-37)  w swoim urzędzie skarbowym

 

 

 

 

 

 

 

 Do 30 kwietnia

 

 Osób, które uzyskują dochody w Polsce :

 • z pracy (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • z emerytur i rent,
 • ze stypendiów

 oraz nie prowadzących działalności gospodarczej, a także nie doliczających  dochodów dzieci do swoich.  Te osoby, składają PIT-37.

 PIT-36 jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (wg 18%, 32 %) lub uzyskują dochody z zagranicy lub doliczają dochody dzieci do swoich.

 

 

 

 

 

 Zapłacić podatek (kwotę wynikającą z poz. 128 PIT-37 lub z poz.211 PIT-36) na konto swojego urzędu skarbowego lub w kasie urzędu skarbowego

 

 

 

 

 Do 30 kwietnia

 

  Osób, które po raz pierwszy odliczają ulgę odsetkową (spłatę kredytu  zaciągniętego na cele mieszkaniowe)

 

 

  Złożyć do urzędu skarbowego PIT-2K (dołączyć do PIT-D)

 

 

Do 30 kwietnia tego roku, w którym odliczamy po raz pierwszy ulgę odsetkową.

 

 Osób, które uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych (z papierów wartościowych, z udziału w spółkach mających osobowość prawną)

 

 

 Złożyć do urzędu skarbowego PIT-38 oraz zapłacić podatek (kwotę wynikającą z poz. 43) na konto urzędu skarbowego lub w kasie

 

 

 

 Do 30 kwietnia

 

 Osób, które uzyskały dochód ze sprzedaży nieruchomości (lub sprzedaży  praw do nieruchomości ) nabytych (lub wybudowanych) po 31.12.2008 r.

 

 Złożyć do urzędu skarbowego PIT-39 oraz zapłacić podatek (kwotę z poz. 36) na konto urzędu skarbowego lub w kasie.

 

 

 

 Do 30 kwietnia

 

 • Osób rozpoczynających pracę (na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, chałupnictwa,  spółdzielczego stosunku pracy).
 • Osób otrzymujących zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego  od zakładu pracy (zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne).
 • Osób, których stan faktyczny przedstawiony na PIT-2 uległ zmianie.

 

 

 

 

  Złożyć pracodawcy PIT-2  – dzięki temu pracodawca będzie pobierał od nas mniejsze zaliczki na podatek

 

 

 

 Przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia lub gdy stan faktyczny przedstawiony na PIT-2 uległ zmianie.

 

 • Osób, które otrzymują stypendium od uczelni, placówki naukowej, pracodawcy i ich jednostek organizacyjnych.
 • Osób otrzymujących świadczenia integracyjne z centrum integracji społecznej.
 • Osób otrzymujących zagraniczną rentę lub emeryturę za pośrednictwem osób prawnych.
 • Osób tymczasowo aresztowanych, skazanych wykonujących pracę.

 

 

 

 

 Złożyć PIT-2A jednostce, od której otrzymujemy dochód– dzięki temu będą od nas pobierane mniejsze zaliczki na podatek

 

 

 

 

 Przed pierwszą wypłatą lub przed upływem miesiąca, w którym zaczęto osiągać dochód

 

 

Osób, które otrzymują zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez ZUS/KRUS (zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne).

 

 

 

Złożyć do ZUS/KRUS PIT-3 – dzięki temu będą od nas pobierane mniejsze zaliczki na podatek

 

 

 

 

Przed pierwszą wypłatą

 

 

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

 

Kogo dotyczy

 

 

Co należy zrobić

 

Do kiedy

 

 

 Osób, osiągających przychody z działalności gospodarczej lub z najmu i dzierżawy opodatkowane ryczałtowo.

 

 

 

Złożyć do urzędu skarbowego PIT-28

 

 

Do 1 lutego

 

 Osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej

 

 Złożyć do urzędu skarbowego PIT-16A (informacja o wysokości odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

 

 Do 1 lutego

 

 Osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowo  - stawką 19%.

 

 

 Złożyć  do urzędu skarbowego PIT-36L oraz wpłacić podatek na konto urzędu skarbowego

 

 

Do 30 kwietnia

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00