Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Rozliczenie wynagrodzenia z umowy-zlecenie

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy-zlecenie

▪ 19 września 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Wynagrodzenie z umowy-zlecenie rozliczamy na druku PIT-37. Jednak przy różnych wariantach umowy-zlecenia kwota netto (do wypłaty) może się różnić, mimo takiej samej kwoty brutto podanej w umowie. Dowiedz się jak rozliczyć podatek z tego źródła przychodu.

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy-zlecenie

Spis treści

 1. Kiedy zawieramy umowę zlecenie?
 2. Przykłady rozliczenia umowy-zlecenie
 3. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Kiedy zawieramy umowę zlecenie?

Umowa-zlecenie może być zawarta:

 • pomiędzy pracownikiem a firmą, w której jest zatrudniony,
 • z pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie większe bądź równe płacy minimalnej,
 • z pracownikiem innej firmy, w której otrzymuje wynagrodzenie mniejsze od płacy minimalnej,
 • z osobą niebędącą nigdzie zatrudnioną,
 • uczniem lub studentem do 26 roku życia,
 • z emerytem lub rencistą,
 • (kolejna) w przypadku, gdy przychód z poprzedniej umowy zlecenie jest większy lub równy minimalnemu wynagrodzeniu,
 • (kolejna) w przypadku, gdy przychód z poprzedniej umowy zlecenie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia.

Podatek dochodowy naliczany jest przy wszystkich rodzajach umowy zlecenia. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz koszty uzyskania przychodu naliczane są w zależności od rodzaju umowy oraz wysokości kwoty brutto. Od tego właśnie zależała będzie kwota netto - czyli kwota wypłacana zleceniobiorcy. Każda sytuacja wymaga oddzielnego rozpatrzenia. W przypadku umowy zlecenia pomiędzy pracownikiem a firmą, w której jest zatrudniony, naliczane i odprowadzane są wszystkie rodzaje składek.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku zawarcia umowy zlecenia z osobą, która już podlega ubezpieczeniom społecznym np. jest pracownikiem u innego pracodawcy. W przypadku takiej osoby odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pozostałych składek nie nalicza się.

Przykłady rozliczenia umowy-zlecenie

Przykład 1:
Kwota wynagrodzenia brutto z tytułu umowy zlecenia wynosi 1000 zł. W przypadku osoby, która już podlega ubezpieczeniom społecznym odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Od kwoty brutto 1000,00 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (1000,00 zł x 20% = 200,00 zł). Po odjęciu kosztów od kwoty brutto (1000,00 zł – 200,00 zł = 800,00 zł), otrzymamy dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości - 9% (1000,00 zł x 9% = 90,00 zł),
 • oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% (1000,00 zł x 7,75% = 77,50 zł).

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (17%): 800,00 zł x 17% = 136,00 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 77,50 zł (144,00 zł – 77,50 zł = 66,50 zł). Kwotę tę zaokrąglamy do pełnych złotych i i otrzymujemy kwotę 67,00 zł. W takiej wysokości podatek jest  odprowadzany do urzędu skarbowego.

Kwotę podatku (67,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (90,00 zł)odejmujemy od kwoty brutto 1000,00 zł – 67,00 zł – 90,00 zł = 843,00 zł, otrzymując kwotę do wypłaty, jaką otrzymuje zleceniobiorca.

Przykład 2:
Jeśli podpisujemy umowę ze studentem/studentką, poniżej 26 roku życia – w ich przypadku nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W tym przypadku dla miesięcznego wynagrodzenia 1 000,00 zł brutto kwota netto wyniesie 856,00 zł.

Od kwoty brutto 1000,00 zł odejmujemy 20% kosztów uzyskania przychodów, tj. 200,00 zł  i otrzymujemy wysokość podstawy opodatkowania 800,00 zł.

Podatek obliczony od tej kwoty to 144,00 zł. Odejmujemy go od kwoty brutto i otrzymujemy kwotę netto, do wypłaty 856,00 zł (1 000,00 zł - 144,00 zł = 856,00zł).

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Warto tu zwrócić uwagę, że w wyniku nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorcy posiadający ustalone prawo do emerytury i wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają z jej tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Nowelizacja wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016 roku obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki zusowskie  są naliczane od  wszystkich zleceń, również tych podpisanych z emerytami, jeśli ich suma nie przekracza wysokości płacy minimalnej (w 2016 roku od 1850 zł).

Informacje o zmianach wprowadzanych w 2024 i w 2025 roku można znaleźć na portalu podatkowym.

Rozliczając PIT-y 2024 w deklaracjach pit 37 lub pit 36 wykazujemy przychody brutto z umów zlecenia, pobrane składki i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Program PIT 2024 pomoże w prawidłowym wypełnieniu zeznań, obliczeniu należnego podatku  i wysłaniu PIT-ów do urzędu skarbowego online (PIT 36 online, PIT 37 online).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00