Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Kto może odliczyć ulgę internetową za 2017 rok

Kto może odliczyć ulgę internetową za 2017 rok

620x100 dziecinnie proste

Ulga internetowa funkcjonuje od 2013 roku na zmienionych zasadach. Obecnie podatnicy mogą korzystać z niej tylko przez dwa lata podatkowe bezpośrednio następujące po sobie.

Kto może odliczyć ulgę internetową za 2017 rok

Wysokość odliczenia

W rocznym rozliczeniu PIT za 2017 rok możemy dokonać odpisu z tytułu ulgi internetowej w maksymalnej wysokości 760 zł. Odliczenia wydatków związanych z użytkowaniem sieci Internet dokonuje się od podstawy opodatkowania.

Limit odliczenia 760 zł to górna granica odliczenia podatkowego. Nie każdy podatnik może dokonać odpisu w pełnej wysokości. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest faktyczne poniesienie wydatku na dostęp do Internetu w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik ma udokumentowane niższe wydatki, to może odliczyć taką kwotę, jaką wydał. W przypadku wyższych wydatków może odliczyć jedynie kwotę przewidzianą limitem, czyli 760 zł.

Małżonkowie mogą korzystać z limitu tylko oddzielnie. Każdemu z nich przysługuje odrębnie odliczenie do 760 zł. Nie jest możliwe łączenie limitów i odliczenie przez jednego z małżonków kwoty podwojonej (np. 2x 760 zł, czyli 1520 zł).

Warunki korzystania z ulgi internetowej

Ulga przysługuje podatnikom korzystającym z dostępu do sieci prywatnie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaliczają wydatki na Internet do kosztów uzyskania przychodów. Ulga nie przysługuje też w przypadku uzyskiwania ekwiwalentu z tytułu telepracy.

Z ulgi internetowej można skorzystać przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeżeli skorzystaliśmy po raz pierwszy z odliczenia wydatków na Internet w zeznaniu składanym w 2017 roku za rok 2016, to w rozliczeniu PIT 2018 za rok 2017 jeszcze możemy uwzględnić ulgę internetową po raz ostatni. Według aktualnie obowiązujących przepisów w latach kolejnych ulga nie będzie nam przysługiwała.

Ulga dotyczy zarówno usługi Internetu stacjonarnego, jak i przenośnego (bluetooth). Nie jest istotne miejsce użytkowania sieci Internet. Można korzystać z Internetu w dowolnym miejscu, nie musi to być miejsce zamieszkania podatnika.

Podstawą odliczenia są dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Są to przede wszystkim faktury wystawione na imię i nazwisko podatnika oraz dowody wpłat lub przelewów bankowych. W przypadku przelewu bankowego powinien on zawierać kwotę zapłaty, imię i nazwisko wpłacającego i nazwę dostawcy usługi, datę zapłaty oraz informację, że zapłata została dokonana tytułem użytkowania sieci Internet. Przy płatności gotówką na fakturze powinno widnieć potwierdzenie zapłaty np. zapis „zapłacono gotówką”.

Ulga obejmuje jedynie wydatki za usługę dostępu do Internetu. Inne wydatki, jak np. podłączenie do sieci, zakup sprzętu - komputera, modemu, nie podlegają odliczeniu.

Odliczyć można wyłącznie wartość faktur opłaconych (stąd konieczność posiadania dowodu zapłaty za usługę). Tak więc faktury wystawione np. w grudniu 2017, ale opłacone w styczniu następnego 2018 roku, nie mogą być brane pod uwagę w rozliczeniu PIT za 2017.

Wykazanie odliczenia z tytułu ulgi internetowej w PIT za 2017

Z ulgi na Internet możemy skorzystać, składając w roku 2018 następujące zeznania podatkowe za rok 2017:

  • PIT 37 – rozliczenie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, uzyskanych za pośrednictwem płatników;
  • PIT 36 – rozliczenie podatkowe na zasadach ogólnych, gdy przychody nie mieszczą się w zakresie PIT 37, np. z działalności gospodarczej, ze źródeł położonych za granicą itp.;
  • PIT 28 – obliczenie podatku w przypadku zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do zeznań tych należy wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykazujemy wysokość przysługującego nam odliczenia z tytułu ulgi internetowej. Wykazane wartości przenosimy do odpowiedniej deklaracji samodzielnie, gdy PIT-y wypełniamy odręcznie. Korzystając z programu do rozliczenia PIT 2017, będziemy mieli ułatwione zadanie, gdyż program wykona za nas wszystkie obliczenia i wypełni właściwe formularze wraz z załącznikami.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00