Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki PIT z ulgami na dziecko niepełnosprawne

PIT z ulgami na dziecko niepełnosprawne

▪ 20 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 20 kwietnia 2024 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Wychowujesz niepełnosprawne dziecko? W rocznym rozliczeniu PIT możesz skorzystać z ulg, które ci przysługują. To ulga rehabilitacyjna czy ulga prorodzinna. W rozliczeniu nie musisz uwzględniać pomocy socjalnej.

PIT z ulgami na dziecko niepełnosprawne

Spis treści

 1. Pomoc socjalna - czy podlega opodatkowaniu?
 2. Ulga prorodzinna - jak skorzystać podczas rozliczenia PIT?
 3. Ulga rehabilitacyjna - potrzebne dokumenty oraz jak skorzystać?
 4. Rozliczenie PIT z ulgą rehabilitacyjną - jak wiele można zyskać?

Pomoc socjalna - czy podlega opodatkowaniu?

Osoby korzystające z szeroko rozumianej pomocy socjalnej ze strony państwa, a także  samorządów, nie mają obowiązku  rozliczania się z fiskusem z tego wsparcia.

Świadczenia z pomocy społecznej mogą mieć różnorodny charakter, np. pieniężny - zasiłek stały, okresowy czy celowy lub niepieniężny - pomoc rzeczowa, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze. Są one zwolnione z podatku dochodowego i nie podajemy ich w deklaracji PIT.

Świadczenia i ulgi przysługują rodzicom dzieci niepełnosprawnych niezależnie od tego, czy dziecko jest niepełnoletnie czy pełnoletnie.

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w momencie ukończenia 18 lat i otrzymuje dowód osobisty i w zależności od rodzaju choroby nabywa pełnię praw związanych z możliwością samostanowienia lub też nie. W przypadku choroby psychicznej dziecka rodzice nadal reprezentują swoje niepełnosprawne dziecko, o ile jego stan zdrowia nie pozwala na to by mogło samodzielnie decydować o własnych sprawach.

Niepełnosprawna osoba mimo osiągnięcia pełnoletności często nie usamodzielnia się, nie jest w stanie założyć własnej rodziny czy też prowadzić życia na własny rachunek. Najczęściej jest to w przypadku schorzeń neurologicznych (psychicznych), gdyż  wiek człowieka nie ma wtedy praktycznie znaczenia.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Ulga prorodzinna - jak skorzystać podczas rozliczenia PIT?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla rodziców i opiekunów prawnych wychowujących dzieci ulgi podatkowe - ulga na dziecko. Jeśli dzieci są niepełnosprawne, ulga przysługuje niezależnie od wieku dziecka.

Rozliczenie PIT 2024 z ulgą na dziecko dotyczy rodziców (opiekunów prawnych), którzy posiadają dzieci:

 • niepełnoletnie;
 • pełnoletnie uczące się (do ukończenia 25 lat) ;
 • niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.

Odliczenie od podatku do kwoty 1112,04 zł, można odjąć w jednym roku podatkowym w przypadku wychowywania  jednego dziecka, niezależnie od tego czy jest to dziecko biologiczne czy też przysposobione. Nie ma także znaczenia czy potomek / wychowanek posiada stopień niepełnosprawności czy też jest zupełnie zdrowy. Na drugie dziecko limit odliczeń nie zmienia się, również wynosi 1112,04 w stosunku rocznym. Natomiast trzecie dziecko upoważnia do odpisu kwoty 2000,04 zł, a czwarte i każde następne 2700,00 zł. Odpisy mogą być dokonywane tylko za okresy faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem. Ulga na dziecko może być odliczona w kwocie maksymalnej wtedy, gdy dziecko przebywało pod opieką i na utrzymaniu rodzica lub rodziców w sposób ciągły. W przypadku dziecka niepełnosprawnego może ono przebywać w instytucji medycznej lub zakładzie opiekuńczym. Jeśli czasowo opiekę całodobową nad niepełnosprawnym sprawowała instytucja medyczna bądź opiekuńcza, wówczas rodzice za ten okres nie mogą odliczyć ulgi.

Ulga rehabilitacyjna - potrzebne dokumenty oraz jak skorzystać?

W większości przypadków rodzice dzieci niepełnosprawnych korzystają  z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna skrótowo można określić jako odliczenia z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać przy rozliczaniu PIT-37 (rozliczenie głównie na podstawie PIT-11 albo PIT-40A/PIT-11A), PIT-36 i PIT-28.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niepełnosprawnego dziecka jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko, którego dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są też dowody pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną, np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa.

Poza tymi dokumentami wymagane jest posiadanie:

 • w przypadku używania samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; dowód własności (współwłasności) samochodu, dokument zlecający niezbędne  zabiegi oraz potwierdzenie odbycia zleconych zabiegów,
 • informację (imię i nazwisko) dotyczącą osób, które zostały opłacone w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
 • certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania danych leków oraz faktury za zakup leków w aptece ( Ustawa  podatkowa przewiduje, iż pierwsze sto złotych wydane miesięcznie na leki nie podlega zwrotowi, dopiero kwoty powyżej tej sumy rozliczane są w formie zwrotu. Aby móc odliczyć wydatki na zakup leków, wymagane są rachunki imienne z apteki świadczące o dokonaniu zakupu).
 • faktury lub inne dokumenty zawierające dane nabywcy, sprzedawcy, kwoty wydatku, cel wydatku  - w przypadku wydatków; na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup stosownych wydawnictw i materiałów, opłacenie tłumacza języka migowego, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach itd

Dokumentów nie dołącza się do zeznania podatkowego, natomiast trzeba je przechowywać przez 5 pełnych lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Uwzględnienie powyższych preferencji podatkowych nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu z innych odliczeń czy wypełnienia PIT w trybie rozliczenie z małżonkiem. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że ulga podatkowa zyskująca na popularności to ulga na internet.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Rozliczenie PIT z ulgą rehabilitacyjną - jak wiele można zyskać?

Rozliczenie PIT należy wypełniać w oparciu o posiadane dokumenty świadczące o poniesionych kosztach oraz przyznanych świadczeniach.

Ulgę na dziecko wpisujemy w załączniku PIT/O. Rodzic podaje we właściwych rubrykach  imię i nazwisko dziecka, jego pesel oraz kwoty odliczeń. Odpisy z tytułu ulgi rehabilitacyjnej wykazujemy również w załączniku PIT/O.

Zeznanie podatkowe rodzica dziecka niepełnosprawnego podlega takim samym przepisom skarbowym jak rozliczenia wszystkich innych podatników. Tak jak wszystkie rozliczenia  pit obowiązują ustawowe terminy złożenia w urzędzie skarbowym. PIT-37, PIT-28, PIT-36 z załącznikami należy złożyć do 30 kwietnia 2025 r. Można złożyć rozliczenie PIT 2024 osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub rozliczyć pit online. Na portalu podatkowym znajdziemy program pit (program pit  2024, program pit 2025), który pomoże rozliczyć pity  2024 online szybko i bezbłędnie.

 

Często zadawane pytania

Czy pomoc socjalna podlega opodatkowaniu?

Świadczenia pomocy socjalnej ze strony państwa i samorządów są zwolnione z podatku dochodowego. Nie należy podawać ich w deklaracji PIT.

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej przy rozliczaniu PIT?

Ulga prorodzinna na dziecko niepełnosprawne przysługuje niezależnie od jego wieku. Ulga prorodzina umożliwia odliczenie roczne od podatku na pierwsze i drugie dziecko w wysokości 1112,04 zł. Na trzecie dziecko można odliczyć 2000,04 zł, a na czwarte i każde następne 2 700 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są także dowody pokrewieństwa z dzieckiem.

Co trzeba zrobić, aby dostać ulgę rehabilitacyjną?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, należy wypełnić deklarację PIT oraz załącznik PIT/O na podstawie posiadanych dokumentów świadczących o poniesionych kosztach i przyznanych świadczeniach.

Ile można zyskać przy rozliczaniu PIT z ulgą rehabilitacyjną?

Ulga rehabilitacyjna co do zasady nie jest limitowana (z pewnymi wyjątkami, dla których określono ryczałty). Wysokość odliczenia ogranicza jedynie dochód podatnika korzystającego z ulgi.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00