Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Ulgi i odliczenia Ulgi odliczane od dochodu Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej

Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej

620x100 dziecinnie proste

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustaw podatkowych, opublikowany 12 lipca 2017 roku, zaproponował bardzo szeroki zakres zmian. Na podstawie tego projektu z dniem 1 stycznia 2018 weszła w życie tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która między innymi zmienia zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Wśród licznych modyfikacji znajdują się także zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. W wyniku nowelizacji ustawy rozliczenie PIT 2017 może być korzystniejsze dla podatników. Z odliczeń będzie mogła skorzystać szersza grupa podatników niż obecnie, a same rozliczenia będą łatwiejsze.

Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej

Nowe limity dochodów osób niepełnosprawnych

Zapisy ustawy o PIT przewidują wzrost do kwoty 10 080 PLN limitu dochodów osoby niepełnosprawnej, który uprawnia do korzystania z odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

Według dotychczas obowiązujących przepisów limit ten wynosił 9 120 PLN. Wysokość tej kwoty nie była zmieniana od lat. Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć od swojego dochodu wydatki na cele rehabilitacji oraz ułatwienia warunków egzystencji tej osoby – jeśli w roku podatkowym dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie przekraczają limitu. Po zmianie, od roku 2018, kwota ta stanowi 12-krotność aktualnie obowiązującej renty socjalnej (wynosi ona 840 PLN), czyli jest podniesiona do 10 080 PLN rocznego dochodu.

Istotne jest również odwołanie się w przepisach do wysokości renty socjalnej, gdyż spowoduje to w przypadku waloryzacji renty socjalnej automatyczną zmianę wysokości kwoty uprawniającej podatnika do odliczenia wydatków poniesionych na rehabilitację osoby niepełnosprawnej pozostającej na jego utrzymaniu.

Nowelizacja przewiduje też, że do dochodów osoby niepełnosprawnej (pozostającej na utrzymaniu podatnika) nie będą wliczone alimenty na rzecz dzieci małoletnich, bez względu na wiek, jeśli otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną i dzieci pełnoletnich – uczących się, do ukończenia 25 roku życia.

Zwrot wydatków na psa asystującego

Nowelizacja ustawy o PIT z dnia 12 lipca 2017 roku wprowadziła rozszerzenie kręgu osób, które będą uprawnione do odliczenia wydatków na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Obecnie według pkt 8 w art. 26 w ust. 7a, osoby niepełnosprawne będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczonymi do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2 280 zł. Proponowane jest rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły odliczyć tego typu wydatki, na wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, niezależnie od przyznanej im grupy inwalidztwa. Zmiana taka podyktowana jest argumentacją Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zwróciły uwagę na nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych także mających na utrzymaniu psy asystujące, do których zalicza się również psy sygnalizujące.

Wydatki na używanie samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza poszerzenie zakresu stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, jakie przysługuje w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Obecnie osoby niepełnosprawne, którym została przyznana I lub II grupa inwalidztwa, a także podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo niepełnosprawne dzieci, do ukończenia 16 roku życia, posiadające samochód osobowy, który stanowi ich własność lub współwłasność, mają prawo odliczyć wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 PLN tylko wtedy, gdy związane są one z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Po zmianach wprowadzono rozszerzenie stosowania tego odliczenia. Ustawa w ramach ulgi rehabilitacyjnej daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych nie tylko na cele ściśle związane z rehabilitacją, ale także wydatków, które przeznaczone są na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Taki zapis uzasadnia rozszerzenie prawa do odliczenia również w przypadku wykorzystywania samochodu na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, a nie tylko na zabiegi rehabilitacyjne. Zmiana ta przyczyni się do ułatwienia codziennego życia osób niepełnosprawnych i dotyczyła będzie wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

W rezultacie nowelizacji przepisów poszerza się katalog osób uprawnionych do odliczenia, uwzględniane są wszystkie grupy inwalidzkie. Po drugie nie ma już ograniczenia używania auta jedynie do przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, lecz każde użycie auta na potrzeby związane z niepełnosprawnością będzie upoważniać do skorzystania z odliczenia.

W konsekwencji rozszerzenia zakresu powyższego odliczenia z tytułu używania auta zniknie konieczność posiadania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Nowe zasady będzie można stosować już w rozliczeniu PIT za rok 2017, czyli przy korzystaniu z ulg i odliczeń od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00