Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej

Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej

▪ 14 stycznia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 25 stycznia 2024 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczenie PIT za 2024 r. jest korzystniejsze dla podatników z uwagi na możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez większą grupę uprawnionych.

Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
Limit podatkowy na 2024/2025 r.

Spis treści

  1. Waloryzacja limitu dochodu dla osób niepełnosprawnych

Waloryzacja limitu dochodu dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o PIT, przewidują wzrost do kwoty 10 080 PLN limitu dochodów osoby niepełnosprawnej, który uprawnia do korzystania z odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

Według dotychczas obowiązujących przepisów limit ten wynosił 9 120 PLN. Wysokość tej kwoty nie była zmieniana od lat. Podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć od swojego dochodu wydatki na cele rehabilitacji oraz ułatwienia warunków egzystencji tej osoby – jeśli w roku podatkowym dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie przekraczają limitu. Po zmianie, od roku 2018, kwota ta stanowi 12-krotność aktualnie obowiązującej renty socjalnej (wynosi ona 840 PLN), czyli jest podniesiona do 10 080 PLN rocznego dochodu.

Istotne jest również odwołanie się w przepisach do wysokości renty socjalnej, gdyż spowoduje to w przypadku waloryzacji renty socjalnej automatyczną zmianę wysokości kwoty uprawniającej podatnika do odliczenia wydatków poniesionych na rehabilitację osoby niepełnosprawnej pozostającej na jego utrzymaniu.

Należy pamiętać, że do dochodów osoby niepełnosprawnej (pozostającej na utrzymaniu podatnika) nie będą wliczone alimenty na rzecz dzieci małoletnich, bez względu na wiek, jeśli otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną i dzieci pełnoletnich – uczących się, do ukończenia 25 roku życia.

Zwrot wydatków na psa asystującego

Nowelizacja ustawy o PIT z dnia 12 lipca 2017 roku wprowadziła rozszerzenie kręgu osób, które będą uprawnione do odliczenia wydatków na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Obecnie według pkt 8 w art. 26 w ust. 7a, osoby niepełnosprawne będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczonymi do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2 280 zł. Proponowane jest rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły odliczyć tego typu wydatki, na wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, niezależnie od przyznanej im grupy inwalidztwa. Zmiana taka podyktowana jest argumentacją Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zwróciły uwagę na nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych także mających na utrzymaniu psy asystujące, do których zalicza się również psy sygnalizujące.

Wydatki na używanie samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza poszerzenie zakresu stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, jakie przysługuje w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Obecnie osoby niepełnosprawne, którym została przyznana I lub II grupa inwalidztwa, a także podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo niepełnosprawne dzieci, do ukończenia 16 roku życia, posiadające samochód osobowy, który stanowi ich własność lub współwłasność, mają prawo odliczyć wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 PLN tylko wtedy, gdy związane są one z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Po zmianach wprowadzono rozszerzenie stosowania tego odliczenia. Ustawa w ramach ulgi rehabilitacyjnej daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych nie tylko na cele ściśle związane z rehabilitacją, ale także wydatków, które przeznaczone są na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Taki zapis uzasadnia rozszerzenie prawa do odliczenia również w przypadku wykorzystywania samochodu na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, a nie tylko na zabiegi rehabilitacyjne. Zmiana ta przyczyni się do ułatwienia codziennego życia osób niepełnosprawnych i dotyczyła będzie wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

W rezultacie nowelizacji przepisów poszerza się katalog osób uprawnionych do odliczenia, uwzględniane są wszystkie grupy inwalidzkie. Po drugie nie ma już ograniczenia używania auta jedynie do przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, lecz każde użycie auta na potrzeby związane z niepełnosprawnością będzie upoważniać do skorzystania z odliczenia.

W konsekwencji rozszerzenia zakresu powyższego odliczenia z tytułu używania auta zniknie konieczność posiadania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Nowe zasady będzie można stosować już w rozliczeniu PIT za rok 2017, czyli przy korzystaniu z ulg i odliczeń od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00