Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia PIT-Z

PIT-Z - załącznik do PIT-36 i 36L

▪ 12 kwietnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Formularz PIT/Z jest załącznikiem do PIT-36/36L, za pomocą którego podatnik składa oświadczenie o wysokości dochodu lub poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego, w poprzednim roku podatkowym, prowadzących działalność gospodarczą i korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy.

PIT-Z - załącznik do PIT-36 i 36L

Formularz PIT-Z jest załącznikiem, który dołączyć mogą do swojego zeznania podatkowego tylko podatnicy, korzystający z formularzy deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-36L – bez znaczenia jest fakt, czy małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia, czy rozliczają się indywidualnie, w każdym z przypadków należy złożyć samodzielnie i indywidualnie wypełnione druki PIT-Z.

Kogo dotyczy załącznik PIT-Z?

Załącznik PIT-Z jest oświadczeniem podatnika, przedkładanym wraz z deklaracją podatkową PIT-36 lub PIT-36L. Druki formularza PIT-Z wypełnia się indywidualnie, nawet w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem, formularzem PIT-36 i dotyczy on tylko i wyłącznie podatników, będących przedsiębiorcami.

Formularz PIT-Z wypełniają zarówno podatnicy korzystający w danym roku ze zwolnienia (wypełnia wówczas część B informacji), ale przysługuje to również tym podatnikom, którzy w ubiegłych latach korzystali ze zwolnienia i doliczają do swojego dochodu dochód pozyskany w roku objętym zwolnieniem (wypełniają wówczas część C deklaracji).

Druk deklaracji PIT-Z dotyczy tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą pozarolniczą, po raz pierwszy. Zakres ten obejmuje więc tylko te osoby, które w roku rozpoczęcia określonej działalności a także w okresie trzech lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie były uznawane za podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. To wykluczenie stosuje się analogicznie do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie, jak i jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, podczas, gdy pomiędzy małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Czym jest zasada kredytu podatkowego?

Osoby będące podatnikami korzystającymi z kredytu podatkowego podlegają zwolnieniu z przymusu regulowania zaliczek oraz podatku z tytułu tej działalności, która rozliczana jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona przez podatnika po raz pierwszy - w roku podatkowym następującym albo:

  • bezpośrednio po roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – o ile w roku jej rozpoczęcia, działalność ta funkcjonowała przez okres minimum 10 miesięcy, lub
  • W okresie najpóźniej dwóch lat następujących po roku, w którym podatnik podjął się prowadzenia tej działalności - o ile nie miała miejsca sytuacja wspomniana w punkcie powyższym.

Ze zwolnienia mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy spełniają większość jasno określonych warunków, jak:

  • Zachowanie stałości zatrudnienia,
  • Złożenie oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia,
  • Posiadanie wcześniejszego, śródmiesięcznego przychodu, który był nie mniejszy niż kwota 1000 euro, etc.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00