Ulga kredytowa/pożyczkowa

620x100 dziecinnie proste

3. ULGA "KREDYTOWA/POŻYCZKOWA", czyli ulga z tytułu wydatków poniesionych na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy otrzymanych  w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe.

Ulga kredytowa/pożyczkowa

Kto może odliczyć ulgę z tytułu kredytu/pożyczki?

Ulgę te mogą odliczyć osoby, które w latach 1992-1993 zaciągnęły w zakładzie pracy pożyczkę na cele mieszkaniowe lub w tych latach otrzymały kredyt na cele mieszkaniowe.
Odliczamy kwotę spłaconego kredytu/pożyczki wraz z odsetkami.

Warunki odliczenia ulgi:

- zaciągnięcie w 1992-1993 roku pożyczki w zakładzie pracy lub kredytu na cele mieszkaniowe,

- spłata kredytu/pożyczki roku, za który składamy PIT.

- wydatkowanie środków pochodzących z kredytu/pożyczki na cele mieszkalne.

Nie ma znaczenia data wydatkowania powyższych środków - istotne jest, aby te fundusze zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z celami mieszkaniowymi.

Cele mieszkaniowe obejmują:

1. zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

2.  budowę budynku mieszkalnego,

3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

4. zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

5.  nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne,

7.  remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

8. poniesione wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

 

Jak obliczyć ulgę kredytową/pożyczkową?

Kwota ulgi wynosi tyle, ile wydaliśmy w roku, za który składamy PIT (w roku 2019 składamy PIT za rok 2018) na spłatę kredytu/pożyczki oraz odsetek.

Jeżeli oprócz omawianej tu ulgi odliczamy (lub po roku 1992 odliczaliśmy) jeszcze pozostałe ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych (np. odsetkową, remontową), to nasze odliczenie nie może przekroczyć pewnego limitu. Aby ustalić jaki to limit, musimy od limitu nam przysługującego ustalonego po 1992 r. odjąć kwoty, które odliczyliśmy w poprzednich latach (od roku 1992) - w ramach ulg z tytułu wydatków mieszkaniowych.

 

Gdzie rozliczyć ulgę kredytową/pożyczkową?

Aby rozliczyć tę ulgę, musimy wypełnić zeznanie roczne PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-D.

Kwotę obliczonej ulgi wpisujemy w poz. 18 PIT-D. Z kolei w poz. 17 PIT-D wpisujemy rodzaj poniesionej ulgi.

Poz. 19 PIT-D służy do wpisania kwoty ulgi kredytowej/pożyczkowej, gdy w ubiegłych latach nasz dochód był za mały i nie pozwolił nam na odliczenie tej ulgi. Czyli jeśli cała przysługująca nam ulga była wyższa niż nasz dochód w ubiegłych latach. Wtedy tę część ulgi, która przewyższała nasz dochód (pozostałą, jeszcze nie odliczoną) wpisujemy w poz. 39 PIT-D.


UWAGA! W pozycjach 17-19 PIT-D nie ujmujemy wydatków poniesionych po 2009 r. na spłatę zadłużenia kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe na budownictwo mieszkaniowe. Ta ulga już nie obowiązuje!W poz. 20-22 wykazujemy, jaką część ulgi odliczamy w PIT-36 lub w PIT-37, a jaką w PIT-28.

Pozycje 23-26 to pola przeznaczone dla małżonków, którzy rozliczają się indywidualnie lub składają odrębne zeznania PIT-28. Wtedy w tych polach małżonkowie określają, jaką kwotę ulgi, i w którym Picie - rozlicza każdy z nich.

Nawet jeśli małżonkowie rozliczają się indywidualnie lub/i składają dwa PIT-y (np. PIT-37 i PIT-28), to składają tylko jeden druk PIT-D. Dołączają go do wybranego przez siebie formularza PIT (tylko jednego).

Jeżeli rozliczamy się tylko na druku PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39, to nie przysługuje nam odliczenie powyższej ulgi.

 

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00