Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Kasa mieszkaniowa - kto może skorzystać?

Kasa mieszkaniowa - kto może skorzystać?

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 19 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Jest to następna ulga, która obowiązuje w ramach praw nabytych. Oznacza to, że w roku 2020 już jej nie ma, ale korzystać z niej nadal mogą osoby, które nabyły prawo do tej ulgi wcześniej (przed 1.01.2002 r.).

Kasa mieszkaniowa - kto może skorzystać?

Czy przysługuje mi ulga mieszkaniowa?

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli zawarłeś kredyt kontraktowy oraz gromadziłeś oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo- kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ulga przysługuje osobom, które przed 1.01.2002 r. nabyły prawo do odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe (zawarli umowę o kredyt kontraktowy oraz ponieśli z tego tytułu wydatki).

Przysługuje Ci prawo odliczenia kwot wpłacanych po 1 stycznia 2002 r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r., terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczasz 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11,340 zł.

Wymagane załączniki:

PIT/D - dołączasz go do zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dowody potwierdzające wydatki. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożyłeś zeznanie.

Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:

 1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
 2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 3. Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
  i odnowienia mieszkania.
 4. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.
 5. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Kiedy prawo do ulgi nie przysługuje?

 • gdy wycofałeś oszczędności gromadzone na rachunku w kasie mieszkaniowej przed upływem okresu, na jaki zawarłeś umowę,
  (Jeżeli przeznaczyłeś wycofaną kwotę na jeden z celów systematycznego oszczędzania (cele mieszkaniowe) po upływie okresu oszczędzania, ulga ta Ci przysługuje, pod warunkiem że środki te wydatkowałeś do końca roku, w którym je wycofałeś);
 • gdy korzystasz z ulgi odsetkowej;
 • jeżeli stałeś się posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej po 1.01.2002 r.;
 • gdy przeznaczyłeś środki z kasy mieszkaniowej na cele inne niż mieszkaniowe;
 • gdy przeniosłeś uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnych i przysposobionych).

Przeniesienie uprawnienia do rachunku na dzieci:

Gdy przeniosłeś prawo do rachunku na dzieci, ulga nadal Tobie przysługuje. Tobie, a nie dzieciom. Aby ulga wciąż Ci przysługiwała, dzieci muszą wydatkować zgromadzone oszczędności na cele mieszkaniowe. Wydatkowanie ich na inny cel przez dzieci powoduje utratę ulgi.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00