Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa

▪ 25 listopada 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

ULGA MIESZKANIOWA, czyli odliczenie wydatków poniesionych
z tytułu systematycznego oszczędzania na rachunku oszczędnościowo-kredytowym.

Ulga mieszkaniowa

Kto może odliczyć ulgę mieszkaniową?

Ulgę tę mogę odliczyć osoby, które przed 1.01.2002 r. zawarły kredyt kontraktowy w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i wobec tego ponoszą wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Taką ulgę możemy odliczać do upływu terminu spłaty określonego w kredycie. Liczy się termin określony przed 1.01.2002 r. - czyli określony albo w umowie pierwotnej, albo w aneksie - który został zawarty najpóźniej 31.12..2001 r.

Warunki odliczenia ulgi:

- zawarcie kredytu kontraktowego przed 1.01.2002 r.,

- gromadzenie oszczędności tylko na jednym rachunku osczędnościowo-kredytowym i tylko
w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,

- zawarcie kredytu kontraktowego w celach systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,

Celami systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej są cele służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, a mianowicie:

 1. Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

 2. Uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 3. Remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji
  i odnowienia mieszkania.

 4. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3.

 5. Nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest (lub ma być) położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Jak obliczyć ulgę mieszkaniową?

Z tytułu ulgi mieszkaniowej przysługuje nam roczne odliczenie w wysokości 30% poniesionych wydatków (kwot, które wpłacamy na rachunek), jednak nie więcej niż 11 340 zł.

Jeżeli wcześniej odliczaliśmy tzw. dużą ulgę budowlaną musimy pamiętać, aby nasze odliczenia nie przekroczyły limitu wyliczonego dla ulgi budowlanej.
Należy sprawdzić, czy kwota odliczeń z tytułu kasy mieszkaniowej mieści się w limicie, który obliczamy tak: od limitu określonego na lata obowiązywania ustawy (od 1992 r.) należy odjąć llimit już wykorzystany przez nas we wcześniejszych odliczeniach z tytułu dużej ulgi budowlanej.

Jeżeli dodatkowo korzystamy z odliczeń z tytułu spłaconych odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, to limit wynikający z ustawy musimy pomniejszyć o 19% tych odsetek.

Gdzie rozliczyć ulgę mieszkaniową?

Obliczoną ulgę wpisujemy w poz.27 PIT-D.
Poz. 28 w PIT-D służy do wpisania tej części ulgi mieszkaniowej (oraz ulg z tytułu wydatków mieszkaniowych, np. remontowo-modernizacyjnej), których nie odliczyliśmy w poprzednich latach, ponieważ kwota przysługujących nam odliczeń przewyższała nasz podatek.

W poz.29-31 PIT-D wykazujemy jaką kwotę ulgi chcemy (i czy w ogóle chcemy) odliczyć w PIT-37 (lub w pIT-36), a jaką w PIT-28.

Poz.32-35 to pola przeznaczone dla małżonków (za wyjatkiem małżonków w separacji), którzy rozliczają się indywidualnie lub składają PIT-28 - w tym miejcu małżonkowie wpisują, jaką kwotę ulgi rozlicza każdy z nich.

Nawet jeśli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to składają tylko jeden formularz PIT-D. PIT-D dołączmy do zeznania rocznego PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. 

Kiedy ulga mieszkaniowa nie przysługuje?

 • gdy wycofaliśmy zgromadzone środki na rachunku przed upływem terminu określonego
  w umowie, a wycofane środki przezanzyliśmy na inne cele niż cele mieszkaniowe,
 • gdy przenieśliśmy uprawnienie do rachunku osczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich (nie dotyczy dzieci własnyc i przysposobionych).

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00