Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Zakup mieszkania

Zakup mieszkania

620x100 dziecinnie proste

Zakup mieszkania

Zakup mieszkania
Kupując mieszkanie na rynku wtórnym (lub od dewelopera nie będącego płatnikiem podatku VAT), uiścić trzeba podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Podatek ten płacony jest za pośrednictwem notariusza sporządzającego umowę, który zobowiązany jest uzależnić ważność czynności od uprzedniego uregulowania podatku.

Natomiast w odniesieniu do mieszkań kupowanych od deweloperów będących płatnikami VAT, stawka podatku wynosi 22%.

Podatek od hipoteki
Podatek od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących wynosi 0,1 proc. kwoty zabezpieczonej wierzytelności. Chodzi o takie hipoteki, których wartość jest znana i ustalona.

Natomiast podatek od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej wynosi 19 zł. W przypadku kredytów hipotecznych na zakup mieszkania stosowana jest stawka od hipoteki nieustalonej, kaucyjnej. Nie oznacza to, że w ogóle nie jest znana wysokość hipoteki, ale o to, że hipoteka ustalana jest  do określonej najwyższej sumy, np. do kwoty 400 tys. zł.

Zakup domu na własność
Wysokość podatku jest ustalana przez Radę Gminy w drodze uchwały. Stawka podatku zależy od powierzchni nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie musi od razu płacić podatku. W ciągu 14 dni musi złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której określa m.in. powierzchnię użytkową mieszkania. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero od kolejnego miesiąca. Jeśli podatnik kupił mieszkanie 20 sierpnia 2018 r., to podatek będzie musiał zapłacić od 1 września 2018 r.

Nie może jednak sam zapłacić daniny. Musi zaczekać na decyzję ustalającą wysokość podatku, którą wyda właściwy organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Dopiero wtedy będzie musiał zapłacić podatek. W decyzji organ określi również terminy zapłaty, choć wynikają one z ustawy. Jeśli organ się pospieszy i wyda decyzję przed 1 września (aczkolwiek jest to mało prawdopodobne), to podatnik będzie musiał zapłacić I ratę podatku do 15 września. Jeśli organ wyda decyzję później, pierwszą ratę podatnik będzie musiał uiścić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Podatnik będzie mógł również zapłacić całą kwotę podatku ustaloną przez organ za ten rok.

 

Słowa kluczowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, PCC, zakup mieszkania a podatek, czy muszę płacić podatek, gdy kupuję mieszkanie

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00