Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Polisa na życie dla członka zarządu a koszt podatkowy

Polisa na życie dla członka zarządu a koszt podatkowy

▪ 24 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Ubezpieczenie na życie dla członka zarządu, o ile stanowi świadczenie, które wynika z uchwały zgromadzenia wspólników lub umowy spółki może być w całości kosztem podatkowym spółki.

Polisa na życie dla członka zarządu a koszt podatkowy

Spis treści

  1. Zakup polisy na życie dla członka zarządu
  2. Polisa na życie w całości jest kosztem podatkowym

Zakup polisy na życie dla członka zarządu

Niejednokrotnie spółki decydują się na wykupienie polis ubezpieczeniowych dla swoich pracowników oraz członków zarządu. Jedną z możliwych opcji jest zawarcie umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W takim przypadku polisa składa się z dwóch części: 

  • ochronnej – jej celem jest zapewnienie ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia ochrony na wypadek śmierci oraz innych zdarzeń ubezpieczeniowych, np. choroby;
  • inwestycyjnej – jest przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 

W przypadku zakupu tego rodzaju polisy nie było pewne czy spółki mogą ją w całości ująć w kosztach uzyskania przychodu. 

Wątpliwości te pojawiały się, ze względu na to, iż niekiedy organów podatkowe wskazywały, iż tylko część ochronną ubezpieczenia należy ująć w kosztach uzyskania przychodu. W tej wskazywano, że tylko ta część ubezpieczenia jest nakierowana na uzyskanie przychodu, zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła przez podatnika.

W zakresie części inwestycyjnej wyjaśniano, że nie spełnia  ona warunków koniecznych do zaliczenia wydatków poniesionych na jej zakup do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to bowiem z tego, iż w trakcie trwania umowy to przedsiębiorstwo jest jedynym uprawnionym do środków zgromadzonych w części inwestycyjnej, a członek zarządu (lub inna osoba uposażona) stanie się nim dopiero z chwilą wypłaty.

Ponadto pewne niejasności budził art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z  dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów (…).

W tym względzie podatnicy nie byli pewni czy świadczenie ubezpieczeniowe spełnia definicję świadczenia jednostronnego. 

Polisa na życie w całości jest kosztem podatkowym

Z najnowszych interpretacji podatkowych wynika, iż jeśli prawo do dodatkowego świadczenia na rzecz członka zarządu wynika z uchwały zgromadzenia wspólników lub umowy spółki, wówczas możliwe jest zaliczenie do koszów podatkowych składek na jego ubezpieczenie na życie - zarówno w części ubezpieczeniowej, jak i inwestycyjnej.

Tego rodzaju stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2022 r. 0111-KDIB2-1.4010.330.2021.2.BJ.

W tej kwestii organ podatkowy stwierdził, iż ubezpieczenie na życie dla członka zarządu wykupione przez spółkę może przysłużyć się efektywności wykonywanych przez niego zadań, bowiem służy zapewnieniu członkowi zarządu oraz członkom jego rodziny bezpieczeństwa i stabilizacji, w sytuacji zajścia np. wypadku podczas wykonywania czynności reprezentacyjnych na rzecz spółki. Zatem, ponoszone z tego tytułu wydatki, będą związane w sposób pośredni z uzyskanymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto uznano, iż art. 16 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym przypadku nie znajdzie zastosowania.

Organ wyjaśnił, iż przepis ten dotyczy sytuacji gdy spółka wykonuje świadczenie na rzecz swojego wspólnika, nie otrzymując w zamian żadnego świadczenia wzajemnego. W przypadku natomiast gdy świadczenia wypłacane na rzecz udziałowca dotyczą pełnienia funkcji w organie zarządzającym wówczas należy uznać, że przez wzgląd na wykonywane funkcje nie ma można uznać, iż świadczenie w postaci ubezpieczenia ma charakter jednostronny.

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00