Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Świąteczne prezenty w firmie a PIT

Świąteczne prezenty w firmie a PIT

▪ 22 grudnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Święta Bożego Narodzenia wiążą się z zakupami prezentów dla naszych najbliższych. Coraz więcej pracodawców dba nie tylko o swoje rodziny, lecz także o pracowników i w związku z tym przekazuje różnego rodzaju podarunki. Czy jest to sytuacja, która rodzi zobowiązanie podatkowe?

Świąteczne prezenty w firmie a PIT

Spis treści

  1. Czy pracownik zapłaci PIT?
  2. Świadczenia rzeczowe a PIT
  3. Bony towarowe, vouchery
  4. Świadczenia pieniężne
  5. A co, jeśli nie jestem pracownikiem?

Czy pracownik zapłaci PIT?

W dobie rywalizacji o specjalistów z rozmaitych branż, na wartości zyskują podarunki od pracodawcy dla jego podwładnych. Firmy starając się gratyfikować swoich pracowników, organizują imprezy czy wręczają paczki z prezentami, w których zawarte są kosze dóbr czy vouchery bądź bilety na wszelakie wydarzenia.

Niestety nie wszystkie prezenty, które pracownik otrzyma od swojej firmy będą zwolnione od opodatkowania. Co do zasady, świadczenia świąteczne zostały zaklasyfikowane w PIT jako przychód po stronie pracownika.

Świadczenia rzeczowe a PIT

Dla celów ustalenia, czy dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego z tego tytułu, niezbędnym jest ustalenie czy podarunek od przełożonego nosi cechy świadczenia rzeczowego. Zwolnieniu podlegają bowiem podarunki świąteczne rozumiane jako świadczenia rzeczowe, o ile ich wartość nie przekroczy wartości 1000 zł rocznie. Ponadto, aby takowy prezent nie rodził zobowiązania w PIT, nie dość że musi spełniać kryterium kwotowe, to istotnym jest jeszcze sfinansowanie tych zakupów w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub z funduszy związków zawodowych.

Ten oraz następny rok stanowią wyjątek w rozliczaniu prezentów świątecznych dla pracowników z uwagi na obowiązujący do dnia 16 maja 2022 roku stan zagrożenia epidemicznego. Do końca roku następującego po tym, w którym zniesiono zagrożenie pandemią wirusa SARS-CoV-2, ustawa o PIT ustala limit zwolnienia w na poziomie dwukrotności wspomnianej kwoty. Oznacza to, że preferencją podatkową objęta jest wartość świadczeń rzeczowych do 2000 zł w skali roku.

Bony towarowe, vouchery

Co jednak szczególnie istotne, dosyć powszechną praktyką w relacjach pracodawca-pracownik jest wręczanie różnego rodzaju bonów towarowych (np. na zakupy w danej galerii handlowej czy sklepie), vouchery na usługi czy bilety na wydarzenia kulturalne czy sportowe. Mimo, że wyłącznym przeznaczeniem tego typu podarunku jest jego konsumpcja poprzez zamianę na dany towar bądź usługę, której dotyczy, to nie będzie to stanowić świadczenia rzeczowego na gruncie PIT. Ustawa co prawda nie definiuje pojęcia świadczeń rzeczowych, to w zgodzie z szeroko przyjętym orzecznictwem pod tym pojęciem powinno się rozumieć:

wszelkie świadczenia mające postać materialną (których przedmiotem są rzeczy) i niebędące jednocześnie środkami pieniężnymi lub innymi wartościami pieniężnymi.

W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że jakiekolwiek bony towarowe, vouchery itp. nie wpisują się w omawiane w artykule zwolnienie podatkowe.

Świadczenia pieniężne

Ustawa o PIT nie zapomina również o innych formach wsparcia pracowników i przyznaje zwolnienie z opodatkowania wszelkim dopłatom oraz refundacjom wydatków pracownika. Niestety, niezależnie od objęcia świadczeń finansowych analogiczną preferencją podatkową – talony, vouchery, bony towarowe itp. nie wpisują się w którąkolwiek z tych dwóch kategorii wciąż pozostając opodatkowane. Podobnie jak w przypadku świadczeń rzeczowych, zachowane zostały kryterium kwotowe (generalnie 1000 zł, ale w 2022 oraz 2023 r. jest równowartość 2000 zł) oraz konieczność finansowania ze środków ZFŚS albo poprzez fundusze związków zawodowych.

A co, jeśli nie jestem pracownikiem?

Począwszy od początku 2022 roku, wielu przedsiębiorców zaczęło próbować wielu alternatywnych metod nawiązywania współpracy z profesjonalistami świadczącymi potrzebne im w działalności usługi. Wśród dominujących form „zatrudnienia”, prowadzenie obrały business-to-business (tzw. b2b, czyli umowa o współpracę między przedsiębiorcami) oraz umowa o dzieło. Niestety ustawa o PIT nie jest przychylna dla podatników, którzy otrzymują prezenty od osoby niebędącej ich pracodawcą. W takiej sytuacji paczki świąteczne są co do zasady kwalifikowane jako świadczenia w naturze i podlegają opodatkowaniu PIT.

Przed rozliczeniem rocznym pracownik składający PIT-36 lub PIT-37, powinien upewnić się czy na otrzymanym od pracodawcy PIT-11 została ujęta wartość przekazanych mu prezentów, nawet jeśli miały charakter rzeczowy.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00