Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Ulga prorodzinna na dziecko
z pierwszego związku

Ulga prorodzinna na dziecko
z pierwszego związku

620x100 dziecinnie proste

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Ulga prorodzinna przysługuje również na dzieci z poprzedniego związku.

Ulga prorodzinna na dziecko<br> z pierwszego związku

 

 

 

 

 

Art. 27f ustawy o PIT przyznaje ulgę prorodzinną dla rodziców, którzy wykonywali władzę rodzicielską w stosunku do:

 • dzieci małoletnich,
 • dzieci, które się uczą lub studiują, mają 18-25 lat oraz nie uzyskały dochodów większych
  niż 3 089 zł, w roku za który rozlicza się PIT
 • dzieci, które otrzymują zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny - bez względu na wiek i dochód.

Ulga przysługuje rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską lub wykonują obowiązek alimentacyjny względem dziecka pełnoletniego (np. utrzymują go, wychowują).

Władza rodzicielska, to prawa i obowiązki związane z wychowywaniem dziecka małoletniego
(np. piecza nad jego majątkiem, czy przedstawicielstwo ustawowe). Władza rodzicielska wygasa, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. Władzy rodzicielskiej może również pozbawić sąd.

Władzy rodzicielskiej nie traci się na skutek:

 • rozwodu, separacji,
 • małżeństwa z osobą, nie będącą rodzicem dziecka,
 • życia w związku partnerskim

- dlatego powyższe sytuacje nie powodują utraty ulgi na dziecko.

Będąc rozwodnikiem, w separacji, czy w innym związku, można odliczyć ulgę na dziecko
z poprzedniego związku, ponieważ sytuacje te nie powodują utraty władzy rodzicielskiej. Należy jednak pamiętać, że ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom - można się nią podzielić po połowie lub w dowolnej proporcji z drugim rodzicem biologicznym dziecka.

Prawo do ulgi ma biologiczny rodzic. Nowy partner rodzica dziecka nie uzyskuje prawa do ulgi na to dziecko, gdy władza rodzicielska wciąż należy do rodzica biologicznego. Nowy partner rodzica uzyskuje władzę rodzicielską (a co za tym idzie - prawo do ulgi) - w momencie sądowego przysposobienia dziecka jako swoje, zaadoptowania. A zatem, można wysnuć wniosek, że prawo do ulgi na dziecko zależy od stanu prawnego.

Przykład 1.

Pan Marek i pani Agata są małżeństwem. Wychowują wspólnie trójkę dzieci, przy czym jedno dziecko jest wspólne, a dwójka pochodzi z poprzedniego związku pana Marka. Jak małżeństwo powinno odliczyć ulgę prorodzinną?

Pani Agata jest rodzicem jednego dziecka, więc jej przysługuje ulga na jedno dziecko. Ulga na jedno dziecko jest uzależniona od dochodów, dlatego jeśli dochody rodziców (obydwu) przekraczają ustawowy próg 112 000 zł, to wtedy p. Agata nie może odliczyć ulgi. Natomiast jeśli dochody są niższe niż 112 000 zł, to p. Agata może odliczyć ulgę na jedno dziecko.

Pan Marek jest ojcem trójki dzieci, dlatego przysługuje mu ulga na każde dziecko. Pan Marek musi pamiętać, że na dwójkę dzieci przysługuje mu wspólna ulga z drugim biologicznym rodzicem, którą musi podzielić; po połowie, lub w dowolnie ustalonej z drugim rodzicem proporcji.

Jeżeli małżeństwo (p. Agata i p. Marek) składa wspólne zeznanie, to ujmują w nim dzieci p. Agaty (w części PIT dotyczącej p. Agaty) oraz dzieci p. Marka (w części PIT dotyczącej p. Marka). Przy wspólnym rozliczeniu się małżonków w PIT będą ujęte wszystkie dzieci. Jeśli małżeństwo składa indywidualne zeznania, wtedy w swoim PIT odlicza ulgę tylko na swoje dzieci; P. Agata - na jedno, p. Marek - na trójkę.

Przykład 2.

Pan Adam i pani Kamila są po rozwodzie. Mają dwójkę dzieci, które zamieszkują raz z tatem, a raz z mamą. Jak rodzice mogą odliczyć ulgę prorodzinną?

Rozwód nie pozbawia władzy rodzicielskiej, dlatego ulga przysługuje zarówno dla tata, jak i dla mamy dziecka. Ulga jest łączna dla dwójki rodziców, którzy muszą jakoś się nią podzielić - kto, ile odlicza w PIT, aby razem nie przekroczyć maksymalnej kwoty odliczenia.

Najnowsza linia orzecznicza

Do tej pory prawo do ulgi na dziecko zależało od stanu prawnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Jednakże powoli sądy wydają orzeczenia, w których uzależniają prawo do ulgi na dziecko z poprzedniego związku od faktycznego zajmowania się danym dzieckiem (zamieszkiwanie, przebywanie, spędzanie czasu, płacenie alimentów, zainteresowanie danym dzieckiem). Pojawia się linia orzecznicza, która mówi, że rodzic, który ma władzę rodzicielską (ponieważ nie został jej pozbawiony przez sąd), ale w ogóle nie interesuje się dzieckiem i nie mam z nim nic do czynienia nie może odliczyć ulgi.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00