Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Ostatni rok wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące

Ostatni rok wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące

▪ 11 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Tegoroczne zeznanie podatkowe będzie ostatnim, w ramach którego przewidziana została możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie je wychowujące.

Ostatni rok wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące

Podmioty uprawnione do skorzystania ze wspólnego rozliczenia

Podatnicy chcący skorzystać ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem jako osoby samotnie wychowujące, powinni pamiętać, że dziecko przez nich wychowywane musi spełniać określone warunki:

  • Musi być małoletnie (przed ukończeniem 18. roku życia) – niezależnie od dochodów, jakie osiągają dzieci i w jakiej wysokości. Należy jednak pamiętać, że dziecko może osiągnąć pełnoletność przed ukończeniem 18 roku życia. Tak się dzieje w przypadku małoletniego, który zawiera związek małżeński. W takim przypadku wspólne rozliczenie nie przysługuje.
  • Otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny – jest to szczególny przypadek, dla wspólnego rozliczenia wiek dziecka nie ma bowiem znaczenia.
  • Nie ukończyło 25. roku życia i jednocześnie uczy się lub studiuje – ma to zastosowanie w odniesieniu do dzieci, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).


Niezależnie od tego, w którym dniu roku podatkowego dziecko ukończy 18. bądź 25. rok życia, rodzicowi przysługiwać będzie wspólne rozliczenie za cały rok, w którym przekroczy ww. wiek

Również osoba samotnie wychowująca dziecko musi spełniać określone kryteria, by móc skorzystać z omawianego rozliczenia na preferencyjnych zasadach. Objęcie wspólnym opodatkowaniem dotyczy zatem rodzica lub opiekuna prawnego, który jest panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale wyłącznie w sytuacji, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Podsumowując, należy uznać, że osobą samotnie wychowującą dziecko jest wyłącznie ta osoba, która sprawuje samotną pieczę nad dzieckiem.

Forma opodatkowania a wspólne rozliczenie

Należy przy tym pamiętać o rygorach co do formy opodatkowania wybranej przez osobę samotnie wychowującą oraz dziecko. W sytuacji, gdy którekolwiek z nich prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym (wyłączywszy przychody osiągane z tzw. najmu prywatnego), podatkiem liniowym, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym – wspólne rozliczenie nie będzie przysługiwać.

Wskazane obostrzenie nie będzie miało zastosowania w sytuacji, gdy którekolwiek z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (stawki 17% oraz 32%). W tym przypadku nie ma przeszkód do wspólnego rozliczenia, jednakże należy mieć na uwadze, że dochody dorosłego dziecka nie mogą przekroczyć kwoty 3089 zł w roku podatkowym. Na skali podatkowej rozliczeniu podlegają dochody rozliczane m.in. w ramach PIT-37.

Mechanizm wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Wspólne rozliczenie osoby samotnie wychowującej z dzieckiem przebiega w sposób analogiczny do PIT-37 z małżonkiem. W pierwszej kolejności dokonuje się zsumowania dochodów osiągniętych przez rozliczającego się podatnika wraz z dzieckiem. Dochodem jest przychód obniżony o koszty jego uzyskania. Uzyskana kwota powinna być następnie podzielona na pół. Od tak uzyskanej podstawy opodatkowania oblicza się należny podatek, który ulega podwojeniu.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem oznacza możliwość ujęcia podwójnej kwoty wolnej od opodatkowania.

 

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00