Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Jakie ulgi podatkowe rozliczy urząd skarbowy na wniosek w PIT-WZ

Jakie ulgi podatkowe rozliczy urząd skarbowy na wniosek w PIT-WZ

▪ 15 maja 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Formularz PIT-WZ wypełniają podatnicy, którzy chcą, aby ich zeznanie podatkowe za 2017 rok sporządził urząd skarbowy. Za jego pomocą można przesłać do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z niektórych ulg i odliczeń od podatku lub dochodu.

Jakie ulgi podatkowe rozliczy urząd skarbowy na wniosek w PIT-WZ

Z jakich preferencji i ulg podatkowych można skorzystać składając wniosek PIT-WZ

Z ułatwienia w sporządzeniu zeznania podatkowego mogą skorzystać jedynie osoby rozliczające się na PIT 37. W 2018 roku nie ma możliwości rozliczenia innych PIT-ów przez urząd skarbowy na wniosek PIT-WZ. Innym ograniczeniem jest to, że nie możemy skorzystać z każdej przysługującej ulgi podatkowej.

Urząd skarbowy sporządzając PIT 37 na podstawie wniosku PIT-WZ i danych od płatników nie rozlicza wszystkich rodzajów ulg i odliczeń podatkowych. Na wniosku PIT-WZ podatnik może wnosić tylko o uwzględnienie przez organ skarbowy w rozliczeniu PIT 37:

 • wspólnego rozliczenia z małżonkiem, w tym również za rok, w którym małżonek zmarł (we wniosku PIT-WZ należy podać wszystkie dane małżonka);
 • rozliczenia z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 • podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze względu na wykonywanie wielu umów o pracę lub też ze względu na zamieszkiwanie poza miejscem, gdzie znajduje się zakład pracy i brak dodatku za rozłąkę;
 • innych niż ryczałtowe – standardowe kosztów, jeśli są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej;
 • ulgi rehabilitacyjnej;
 • ulgi prorodzinnej - na dzieci.

Informacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów we wniosku PIT-WZ

Podatnik nie musi sam liczyć przysługujących mu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, ale musi podać we wniosku dane, na podstawie których urząd skarbowy obliczy przysługujące koszty. Jeśli tego nie zrobi, nie zostaną one uwzględnione przez urząd skarbowy w przygotowanym zeznaniu PIT-37, nawet jeśli pracodawca wskazał takie koszty w informacji PIT-11, przekazywanej do urzędu skarbowego przez płatnika.

Należy zaznaczyć, od ilu pracodawców uzyskaliśmy wynagrodzenie w 2017 r. i przez jaki okres:

 • W pozycji 19 druku PIT-WZ wskazujemy korzystanie z podstawowych kosztów uzyskania przychodów, gdy w 2017 r. miejsce stałego lub czasowego zamieszkania było położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy i zaznaczamy: kwadrat 1 w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy lub kwadrat 2 w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców.
 • W pozycji 20 wniosku wpisujemy ilość miesięcy uzyskiwania wynagrodzenia u każdego z pracodawców.
 • Pozycję 21 (podwyższone koszty uzyskania przychodów) należy zaznaczyć, gdy w 2017 r. miejsce naszego stałego lub czasowego zamieszkania znajdowało się w innej miejscowości niż zakład pracy: kwadrat 1 dotyczy zatrudnienia u jednego pracodawcy, kwadrat 2 dotyczy zatrudnienia u kilku pracodawców.
 • W pozycji 22 wniosku należy wpisać łączną ilość miesięcy uzyskiwania wynagrodzenia od pracodawców.
 • Pozycja 23 przeznaczona jest dla podatników korzystających z kosztów uzyskania przychodów dla pracowników w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi - należy podać kwotę poniesionych wydatków.

Podobnie zaznaczamy w części przeznaczonej dla małżonka, jeśli wnioskujemy o wspólne rozliczenie.

Wykazanie ulgi rehabilitacyjnej w PIT-WZ

We wniosku PIT-WZ należy podać wartość przysługującej ulgi w pozycji 24. Trzeba też wskazać, czego dokładnie dotyczy odliczenie.

Dane dotyczące ulgi na dzieci w PIT-WZ

Składając wniosek PIT-WZ możemy wykazać dane do odliczenia ulgi na dzieci, która zostanie uwzględniona w udostępnionym przez urząd skarbowy zeznaniu podatkowym PIT-37. Należy w tym celu podać:

 • liczbę dzieci;
 • dane dzieci: imię, nazwisko, datę urodzenia albo numer PESEL;
 • okres, za jaki przysługuje ulga;
 • kwotę przysługującego odliczenia na dziecko;
 • kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (jeśli chcemy zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci).

Jakich ulg i odliczeń nie uwzględni urząd skarbowy

Składając wniosek PIT-WZ o rozliczenie PIT 37 przez urząd skarbowy nie możemy wykazać wszystkich rodzajów ulg i odliczeń. Jeżeli chcemy skorzystać np. z:

 • ulgi z tytułu użytkowania Internetu;
 • odliczenia wpłat na emeryturę – IKZE;
 • ulgi z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego lub cele kultu religijnego.

to musimy rozliczyć się bez pomocy urzędu skarbowego. Nie musimy jednak samodzielnie dokonywać odliczeń podatkowych ani żadnych innych obliczeń w zeznaniu PIT, bo może to zrobić za nas dobry program do rozliczania PIT. Wystarczy podać podstawowe dane, a program bezbłędnie wykona wszystkie obliczenia, wypełni też wymagane przy korzystaniu z ulg załączniki. Możemy też uzyskać podpowiedzi, jakie ulgi nam przysługują. Nie trzeba wertować zawiłych przepisów podatkowych, aby zoptymalizować swoje rozliczenie podatkowe. Pomoże nam w tym program.

Rozliczenie PIT 37 z programem (tak samo zresztą, jak i innych PIT-ów) jest bardzo proste, szybkie i zapewnia poprawność obliczeń. Wygodne jest również przesyłanie zeznań podatkowych do urzędu skarbowego online. Program przeprowadza krok po kroku przez wszystkie etapy wypełniania i wysyłania deklaracji przez Internet.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00