Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Prawa podatnika - jakie nam przysługują?

Prawa podatnika - jakie nam przysługują?

▪ 30 czerwca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Program do PIT 2025 dostępny w serwisie PITax.pl Łatwe podatki nie wymaga od użytkownika znajomości prawa podatkowego. Wręcz przeciwnie, pozwala z nich korzystać, nawet niezainteresowanej przepisami osobie. To oczywiście nie zmienia faktu, iż pewne prawa są przez nasz system podatkowy gwarantowane.

Prawa podatnika - jakie nam przysługują?

Spis treści

  1. Znajomość prawa podatkowego
  2. Podstawowe prawa podatnika

Znajomość prawa podatkowego

Zawsze pozostanie indywidualną decyzją, jak dalece chcemy być świadomi praw oraz procesów, którym podlegamy. Choć z łatwością przyjdzie nam kwestionować zdrowy rozsądek osoby kompletnie nieznającej przepisów prawa kraju, w którym żyje, z drugiej strony trudno wymagać od każdego głębokiego zainteresowani rozstrzygnięciami w zakresie prawa podatkowego. Większości z nas wystarcza skutecznie przeprowadzone rozliczenie PIT oraz korzyści, jakie możemy w jego efekcie osiągnąć. Nasz darmowy program PIT umożliwi rozliczenie nawet tym podatnikom, którzy podatkami nie są w najmniejszym stopniu zainteresowani.

Wciąż jednak może się zdarzyć, iż w wyniku takiego bądź innego zbiegu okoliczności znajomość skodyfikowanych w paragrafach praw podatnika okaże się niezbędna. Dotyczyć to będzie przede wszystkim sytuacji, w których szczególna sytuacja podatnika sprawi, iż organa podatkowe lub podatnik nie będą całkowicie usatysfakcjonowani konkluzją nawet wzorcowo skomponowanego przez program do rozliczania PIT zeznania podatkowego. Może to w efekcie wymagać dalszych wyjaśnień, korespondencji, czy też dostarczenia dodatkowych dokumentów. Z tego powodu warto znać swoje prawa — przynajmniej te najbardziej znaczące. Nawet ich encyklopedyczny skrót może okazać się pomocny.

Podstawowe prawa podatnika

Jakkolwiek trywialnie by to brzmiało, jako podatnik masz prawo do płacenia tylko tyle, ile się od Ciebie wymaga. Jeżeli zdarzy Ci się zapłacić podatek od ciebie nienależny lub nadpłacić ponadto, czego słusznie się od Ciebie oczekuje, bez wahania powinieneś wystąpić o zwrot. Jest to właśnie tzw. zwrot podatku, następujący w konsekwencji złożenia np. deklaracji podatkowej PIT 37, kiedy to zaliczki wpłacane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego, po obniżeniu efektywnego podatku za sprawą ulg i odliczeń, częściowo do Ciebie wracają. W każdym wypadku bycia wierzycielem urzędu skarbowego możesz upominać się o zwrot nadpłaty (oraz odsetek, jeżeli następuje to z opóźnieniem).

Kolejne kluczowe prawo podatnika jest jednym z tych, które wprost zostały zaimplementowane przez program do rozliczenia PIT 2025 – możliwość dokonania korekty zeznania. W przypadku popełnienia błędu w przesłanym już do urzędu zeznaniu wciąż możesz skorygować ten błąd, składając kolejne jako korektę pierwszego. Wyjątek stanowią sytuacje kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego – podlegając im, nie można korygować elementów zeznania, których dotyczą.

Masz także legalną możliwość wyznaczenia pełnomocnika, który podpisze Twoją deklarację – w takim wypadku jego podpis zwalnia Cię z tego obowiązku.

Prawo do zachowania tajemnicy skarbowej to nic innego jak prawne usankcjonowanie poufności wszelkich danych, informacji oraz dokumentów, jakie powierzasz urzędowi skarbowemu. Złamanie tej tajemnicy jest karalne.

Następne warte uwagi prawo podatnika – szczególnie przydatne w razie wątpliwości co do interpretacji i implementacji zasad podatkowych – zapewnia, po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku, pisemną interpretację określonej sytuacji podatkowej. Interpretację można uzyskać w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy u tamtejszych Dyrektorów Izb Skarbowych. Nasz wniosek powinien być przede wszystkim skierowany do właściwego nam terytorialnie organu oraz wyczerpująco przedstawiać wnoszoną do rozpatrzenia sytuację, a także naszą ocenę prawnego wymiaru tej sytuacji. Istnieją oczywiście pewne zastrzeżenia co do możliwości wnoszenia zapytania. Podobnie jak to było w przypadku korekty rocznego zeznania, nie możemy wystosować zapytania, jeżeli dotyczyłoby ono aspektów naszej sytuacji będących aktualnie obiektem jakiejkolwiek kontroli skarbowej. Za bezprzedmiotowy uznaje się także wniosek dotyczący sprawy, która została już wcześniej rozstrzygnięta przez organa podatkowe. Odpowiedzi spodziewamy się w okresie trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Jeszcze innym prawem – przydatnym w razie urzędowej konieczności potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego – jest prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia. Zaświadczenie powinno zostać wydane w terminie do siedmiu dni oraz dotyczyć zakresu żądania wyrażonego w odpowiednim wniosku.

Konkludując warto wspomnieć o prawie, z którego skorzystać można jedynie wyjątkowo, w specyficznych upominających się o spolegliwość okolicznościach. Ulgi w wypełnianiu zobowiązań podatkowych dają możliwość limitowania poboru zaliczek na PIT, gdyby miały się one okazać nieproporcjonalnie duże w stosunku do podatku lub gdyby ich pobieranie miało zagrozić ważnym interesom podatnika. Ponadto istnieje możliwość – w szczególnych okolicznościach – ubiegania się o odroczenie lub rozłożenie ratalne, a nawet umorzenie należnego podatku.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00