Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Wskaźniki podatkowe w PIT 2024/2025

Wskaźniki podatkowe w PIT 2024/2025

▪ 21 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 30 stycznia 2024 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Znajomość aktualnych wskaźników podatkowych jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia PIT, prowadzenia księgowości oraz pozwala uniknąć kontroli skarbowej.

Wskaźniki podatkowe w PIT 2024/2025
Rozliczenie PIT 2024/2025 r.

Spis treści

 1. Spis wskaźników PIT

Spis wskaźników PIT

Każdego roku wskaźniki, z których korzystamy przy wypełnianiu naszych rozliczeń PIT mogą ulec zmianie. Tak samo będzie z rozliczeniem PIT 2024/2025. Dlatego tak istotne jest sprawdzenie ich aktualnej wartości przed wypełnieniem deklaracji. Dzięki temu nasz PIT zostanie wypełniony starannie, a my będziemy mogli spać spokojnie, nie obawiając się kontroli skarbowej.

Odsetki podatkowe

Odsetki od zobowiązań podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Aby sprawdzić wartość odsetek od zobowiązania podatkowego skorzystaj z kalkulatora.

Odliczenia od podatku PIT

Do odliczeń od podatku PIT należą:

 • ulga na dzieci (uzależniona od ilości dzieci i okresu ich utrzymywania - od 92,67 zł miesięcznie),
 • ulga abolicyjna (do 1360 zł),
 • podatek zagraniczny,
 • IKZE (maksymalna wysokość odliczenia uzależniona od charakteru podatnika - dla osób rozliczających się przez płatnika: 9388,80 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną PIT: 14 083,20 zł,
 • ulga termomodernizacyjna - nie więcej niż 53 000 zł
 • dawna ulga budowlana, remontowa i mieszkaniowa,
 • pomoc domowa,
 • ulga uczniowska.
Odliczenia od dochodu PIT

Do odliczeń od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu) należą:

 • ulga na internet – (do limitu 760 zł),
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • darowizny (jednak nie więcej niż 6% podstawy opodatkowania),
 • ulga rehabilitacyjna (w zależności od rodzaju wydatku - 2280 zł bądź bez ograniczeń),
 • ulga na leki,
 • dojazd do pracy (o ile podatnik korzysta z biletów imiennych wystawianych na okres, którego dotyczy PIT),
 • strata podatkowa (nie więcej niż 50% straty),
 • ulga na nowe technologie (50% wydatków poniesionych na nowe technologie),
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń (wartość świadczenia oraz PIT pobrany z tego tytułu).
Odliczenie składki zdrowotnej

Część podatników może odliczyć wartość zapłaconej składki zdrowotnej. Wskazana możliwość dotyczy rozliczeń dokonanych w formie:

 • Karty podatkowej – odliczenie od podatku w wysokości 19 kwoty uiszczonych składek zdrowotnych,
 • Podatku liniowego (PIT-36L) – odliczenie od dochodu nie więcej niż 11 600 zł,
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – odliczenie od podatku do granicy 50 PIT.  
Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa to wskaźnik procentowy opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym osób fizycznych obowiązujący w danym roku podatkowym. Aktualnie obowiązujące stawki podatku PIT dla ogólnych zasad opodatkowania to:

 • 12% dla dochodu mieszczącego się w przedziale między 30 000 zł a 120 000 zł;
 • 32% dla nadwyżki ponad 120 000 zł;
 • 4% dla dochodu przekraczającego 1 000 000 zł.
Limity dla ryczałtu Limity (w złotych) przychodów, osiągnięcie których nie pozwala skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w kolejnym roku oraz limity dla rozliczeń kwartalnych ryczałtu. 
Koszty uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zryczałtowane koszty PIT Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w zakresie dotyczącym własności intelektualnej umożliwiają odliczenie od przychodu niewymiernej wartości wkładu intelektualnego, a w zakresie dotyczącym umów o świadczenie różnego rodzaju usług zwalniają podatnika z obowiązku dokumentowania wydatków faktycznie ponoszonych w celu uzyskania przychodu.
Raje podatkowe PIT Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową powodują obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji
Kwota wolna od podatku Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł i obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej.
Mały podatnik PIT Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie.
Najem i dzierżawa Stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów. 
Ryczałt ewidencjonowany Przedsiębiorcy (osoby fizyczne działający samodzielnie, a także uczestniczący w spółkach cywilnych i spółkach jawnych osób fizycznych) mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o ile w roku poprzednim:
a) uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Nie chcesz wchodzić w te zawiłe tematy, wskaźniki podatkowe Cię nudzą? - Rozlicz z nami PIT online. Nasz program zawiera najnowsze zmiany w prawie, aktualne wartości wskaźników obowiązujących w rozliczeniu PIT w 2025 r. (za 2024 r.).

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00