Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Ulgi i odliczenia Ulgi odliczane od podatku Ulga prorodzinna 2016 za 2015 r.

Ulga prorodzinna 2016 za 2015 r.

620x100 dziecinnie proste

Fiskus jest przyjazny osobom, które stawiają na rodzinę. Wychowując czwórkę dzieci, możesz zapłacić nawet o 6 924 zł mniej podatku.

 

Ulga prorodzinna 2016 za 2015 r.

Komu przysługuje?

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś rodzicem, rodzicem zastępczym lub opiekunem dziecka. Jeżeli jesteś opiekunem prawnym, dziecko musi z Tobą mieszkać. 

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie (które nie są w związku małżeńskim), na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na ich wiek oraz dochody) oraz na dzieci do 25. roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty).

Ulga przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a Ty nie popełnisz błędu. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

 

Jaki jest limit odliczenia?

Kwota odliczenia zależy od liczby dzieci (spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców.

Jedno dziecko

Ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł
lub 56 000 zł - gdy rozliczamy się osobno.

Dla osoby samotnie wychowującej dochód nie może przekroczyć 112 000 zł.

Jedno dziecko Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Tylko jedno dziecko 92,67 zł 1112,04 zł

 

Dwoje dzieci

Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. 

Dwoje dzieci Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Pierwsze dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Drugie dziecko 92,67 zł 1112,04 zł

 

Troje dzieci

Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.

Troje dzieci Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Pierwsze dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Drugie dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Trzecie dziecko 166,67 zł  2000,04 zł 

 

Co najmniej czwórka dzieci

Ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.

Czworo lub więcej dzieci Wysokość ulgi miesięcznie Wysokość ulgi rocznie
Pierwsze dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Drugie dziecko 92,67 zł 1112,04 zł
Trzecie dziecko 166,07 zł 2000,04 zł 
Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł 2700,04 zł

 

Wymagane załączniki

PIT/O - dołączasz go do zeznania PIT-37 lub PIT-36.

Wymagane dokumenty

Odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Co nowego w roku 2016

W roku 2016 nie obowiązuje już PIT-UZ jako załącznik do zeznania PIT-37 lub PIT-36.  Dane, które w 2015 wpisywaliśmy do PIT-UZ teraz będziemy wpisywać bezpośrednio do PIT-37 lub PIT-36. Przewidziano na to pola od 130 do 135 (sekcja H) – w przypadku PIT-37 oraz pola od 204 do 208 (sekcja K), 223 i 225 (sekcja L) – w przypadku PIT-36.

Przypomnijmy, że PIT-UZ służył do odliczenia całej kwoty ulgi na dziecko. Wypełnialiśmy go w przypadku, gdy przysługująca ulga na dzieci była wyższa niż ta, którą pozwolił odliczyć nasz podatek, czyli gdy podatek był za niski, aby odliczyć całą ulgę na dzieci. 
Wtedy niewykorzystaną część ulgi rozliczaliśmy poprzez PIT-UZ – dzięki temu rozwiązaniu przysługiwał nam większy zwrot podatku lub płaciliśmy mniejszy podatek.

Obecnie zasady rozliczania ulgi na dziecko są identyczne jak w roku 2015, z tym że zamiast PIT-UZ wypełniamy odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 – w obu PIT-ach jest to sekcja zatytułowana „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.
Dane przeniesione z PIT-UZ do tej sekcji, to:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – pole to jest wymagane, 
  ponieważ dodatkowy zwrot ulgi na dziecko nie może być wyższy niż odliczone składki w Picie głównym pomniejszone o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A/PIT-19A.
 • Różnica między kwotą przysługującego odliczenia na dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym,
  (czyli różnica między sumą kwot z poz.7/8 części E PIT-O a pozycją 41/42 w PIT-O).
 • Przysługująca kwota róznicy z tytułu dodatkowego zwrotu ulgi na dziecko,
 • Łączna kwota zwrotu, czyli zwrot wynikający z rozliczenia zasadniczego powiększony o dodatkowy zwrot ulgi na dziecko.

PRZYKŁAD 1.
Maria i Jan Kowalscy wychowują 16-letniego Mariusza oraz 20-letnią Anię, która się uczy i nie uzyskuje dochodów. Małżeństwo rozlicza się razem. Przysługuje im ulga w wysokości 2224.08 zł.

-na Mariusza: 1 112,04 zł.
-na Anię: 1 112,04 zł.
Razem: 2 224,08 zł.

Wspólnie Maria i Jan mogą odliczyć od podatku 2 224,08 zł. Mogą podzielić się po połowie - Maria odliczy 1 112,04 zł i Jan odliczy 1 112,04 zł. Mogą też ustalić inny, dowolny podział kwoty, który w sumie da 2 224,08  zł, np.Maria może odliczyć 850 zł, a Jan 1 374,08 zł (2 224,08 - 850).

Kiedy ulga rodzinna nie przysługuje?

 • jeżeli dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem lub opodatkowaną stawką 19%,

UWAGA! Uzyskiwanie przez dziecko dochodów z najmu objętego ryczałtem realizowanego poza działalnością gospodarczą nie powoduje utraty prawa do ulgi rodzinnej.

 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli dziecko wstąpiło w związek małżeński.

PRZYKŁAD 2.
Maria wychowywuje 16-letniego Mariusza, 21-letnią Anię, która studiuje oraz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną stawką 19% oraz 27-letnią Kasię, która otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Maria może odliczyć ulgę w wysokości: 
-na Kasię (ponieważ dostaje zasiłek pielęgnacyjny): 1 112,04 zł,
-na Mariusza (dziecko małoletnie): 1 112,04 .
Ania prowadzi działalność gospodarczą i dlatego też Maria nie może odliczyć na nią ulgi.
Maria ma trójkę dzieci, ale ulga przysługuje jej tylko na dwoje, dlatego ulgę liczy jak dla dwójki dzieci.

Maria w swoim rozliczeniu rocznym PIT może odliczyć od podatku ulgę rodzinną w wysokości 1 112,04 zł + 1 112,04 zł = 2 224,08 zł.

Czy można stosować odliczenie za miesiące wakacyjne?

 1. W przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole po wakacjach, ulga przysługuje za cały rok (12 miesięcy).
 2. W przypadku maturzystów, którzy nie podejmą nauki na studiach, ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne.
 3. W przypadku maturzystów, którzy podejmą naukę na studiach, ulga przysługuje za cały rok.

W przypadku studentów, którzy po studiach licencjackich podejmują naukę na studiach magisterskich, ulga przysługuje za cały rok. Jeżeli student nie podejmuje studiów magisterskich, to ulga przysługuje za miesiące nauki, łącznie z miesiącem, w którym złożono egzamin dyplomowy.

PRZYKŁAD 3.
Janowi i Agnieszce w marcu urodziło się dziecko. Wychowują jeszcze syna, który chodzi do szkoły podstawowej, córkę, która zdała maturę i kontynuuje naukę na studiach oraz syna, który zakończył swoją edukację na poziome studiów licencjackich i obronił się w czerwcu. Syn nie ma jeszcze 25 lat. Jaką kwotę z tytułu ulgi prorodzinnej mogą odliczyć Agnieszka i Jan?

Rodzicom przysługuje ulga na czwórkę dzieci.

   • na urodzone dziecko: 926,70 zł (10 miesięcy * 92,67),
   • na syna chodzącego do podstawówki: 1 112,04 zł (12 miesięcy*92,67 zł),
   • na córkę, która zdała maturę i idzie na studia 2 000,04  (12 miesięcy * 166,07 zł),
   • na syna, który ukończył studia 1 350,00 zł (6 miesięcy * 225,00 zł). 

    Razem Jan i Agnieszka mogą odliczyć od podatku 926,70+1 112,04+2000,04+1350,00=
    5 388,78 zł.

Słowa kluczowe: ulga na dzieci 2019, ulga prorodzinna, czy mogę odliczyć ulgę na zarabiające dzieci, czy można odliczyć ulgę na uczące się dzieci, kiedy można odliczyć ulgę rodzinną, kiedy ulga rodzinna nie przysługuje, czy oboje rodziców może odliczyć ulgę na dzieci, jak obliczyć ulgę na dzieci, wysokość ulgi prorodzinnej

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00