Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki Ważne terminy w styczniu 2016 r.

Ważne terminy w styczniu 2016 r.

620x100 dziecinnie proste

Po zakończeniu roku podatkowego 2015 już w pierwszym miesiącu nowego 2016 roku podatnicy i płatnicy muszą pamiętać o istotnych terminach, które powinny  być dotrzymane: 20 stycznia oraz 31 stycznia (a w 2016 r. 1 lutego – ze względu na to, że 31 stycznia przypada na niedzielę).

Ważne terminy w styczniu 2016 r.

20 stycznia to ostatni dzień na składanie wniosków o zastosowanie opodatkowania w formie innej niż zasady ogólne według skali podatkowej. Zgłoszenie zawiadamiające urząd skarbowy o wyborze karty podatkowej dokonuje się na formularzu PIT-16. Natomiast w przypadku oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania - podatku liniowego lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przepisy nie określają wzorów formularzy. W związku z tym przedsiębiorca samodzielnie sporządza wniosek do urzędu skarbowego o zmianę formy opodatkowania. Niektóre urzędy skarbowe mogą stosować własne formularze. Wzór oświadczenia można znaleźć też na portalu podatkowym.

O wyborze ryczałtu jako formy rozliczenia pit 2016 mogą też zdecydować podatnicy, którzy uzyskują dochody z najmu lub dzierżawy (również podnajmu, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze). Oświadczenia składają podatnicy (małżonkowie, jeśli istnieje między nimi wspólność majątkowa) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgłoszenie o wyborze sposobu opodatkowania pit 2016 dotyczy podatników, którzy nie dokonali takiego wyboru w latach poprzednich. Podatników, którzy zdecydowali wcześniej o metodzie opodatkowania i nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z takiego wyboru ani nie utracili prawa do rozliczania pit w sposób stosowany w poprzednim roku, wybrana wcześniej metoda obowiązuje w roku 2016. Rezygnację z poprzedniego sposobu opodatkowania należy złożyć w formie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia.

Podatnik, który utraci prawo do rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, ma możliwość wyboru pomiędzy podatkiem progresywnym (18% i 36%, w zależności od wysokości przychodu) a liniowym (19%). Jeśli zdecyduje się wybrać podatek liniowy, jest zobowiązany do poinformowania o tym naczelnika urzędu skarbowego za pomocą osobnego pisma do 20 stycznia. Niedopełnienie tego obowiązku lub przekroczenie terminu uniemożliwi mu skorzystanie z podatku liniowego na cały następny rok podatkowy.

20 stycznia to również data graniczna dla ryczałtowców, którzy chcą opłacać podatek w okresach nie miesięcznych lecz kwartalnych - muszą do tego dnia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o takim wyborze.

Termin 20 stycznia 2016 obowiązuje też podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Składają oni formularz PIT-6 w terminie do 20 stycznia, co wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 699). (Obecny termin został przesunięty z obowiązującego wcześniej 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy).

31 stycznia jest datą wyznaczoną dla ryczałtowców jako termin składania rocznych deklaracji podatkowych. W roku 2016 dzień 31 stycznia wypada w niedzielę, dlatego też rozliczenia pit 2015 (pity 2015 online) można składać do 1 lutego. Termin ten dotyczy osób rozliczających pit 2015 opodatkowanych:

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym rozliczających dochody z najmu (PIT-28), a także
  • opodatkowanych w formie karty podatkowej (PIT-16A, który składa się z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej)
  • osób duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim (PIT-19A -zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych).

W terminie do końca stycznia (1 lutego 2016 r.) wymagane jest złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne. Deklaracje składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na formularzu obowiązującym w danej gminie lub mieście.

Data 31 stycznia (1 lutego) 2016) obowiązuje też płatników i podatników CIT, którzy w tym terminie muszą złożyć deklaracje.

https://www.pitax.pl/pit-28/

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00