Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Warto wiedzieć o podatkach Rozliczenia podatnika z urzędem skarbowym Rozliczenie pit do 30 kwietnia 2018

Rozliczenie pit do 30 kwietnia 2018

620x100 dziecinnie proste

Ustawowe terminy rozliczenia pit przesuwają się, jeśli przypadają na dni wolne od pracy. W przypadku rozliczenia pit 37, pit 36, pit 36L, pit 38 i pit 39 w 2018 roku termin mija 30 kwietnia.

Rozliczenie pit do 30 kwietnia 2018

Terminy składania deklaracji pit określone są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie dla wszystkich deklaracji obowiązuje jeden termin.

30 kwietnia 2018 mija termin rozliczenia PIT 36 (działalność gospodarcza, najem), PIT 36L (podatek liniowy), PIT 37  (umowa o pracę), PIT 38 (kapitały pieniężne), PIT 39 (nieruchomości).

Zgodnie z zapisem w ustawie terminem składania deklaracji podatkowych  pit 36, pit 36 L, pit 37, pit 38, pit 39 jest 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Jednakże w sytuacji, gdy 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy (w 2017 roku jest to niedziela), następuje przesunięcie obowiązującego terminu. Wtedy ostateczny termin rozliczenia pit przypada na pierwszy dzień roboczy, następujący po wolnym od pracy 30 kwietnia.

Deklaracje pit możemy składać w formie papierowej lub rozliczyć pit online. Pity 2017 wypełnione pisemnie możemy złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty polskiej. W takim przypadku za termin złożenia deklaracji przyjmuje się datę nadania listu poleconego i warto zachować pokwitowanie.

Uznane za terminowe będzie również :

  • nadanie przesyłki z rozliczeniem pit w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,  lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  • złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
  • złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
  • złożenie przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Należy pamiętać, że przesłanie rozliczenia pit za pośrednictwem firmy kurierskiej lub też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany. Wysłanie deklaracji w tym przypadku będzie uznane za terminowe tylko wtedy, gdy dotrze do organu skarbowego na czas.

Natomiast każdy, kto ma dostęp do komputera, może rozliczyć pit 2017 nie wychodząc z domu. Portale podatkowe oferują programy pit 2017 (lub program pit 2018), dzięki którym możemy rozliczyć pit online szybko i łatwo, o każdej porze dnia. Rozliczając pit online otrzymamy urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

Należy jednak wziąć pod uwagę, ze zwolenników rozliczenia pit online jest coraz więcej i w ostatnich dniach może być ”tłok” na portalach rozliczeniowych, co spowoduje utrudnienia, spowolnienia działania. Może się wtedy zdarzyć, że nie zdążymy rozliczyć pit w ostatnim dniu przed godziną 23:59.

Podatnicy, którzy nie złożą PIT 2018 w obowiązującym terminie, narażeni są na konsekwencje, gdyż fiskus  może nałożyć karę pieniężną. Warto więc rozliczyć pit terminowo nawet w przypadku, gdy mamy niepełne dane. Można w późniejszym terminie uzupełnić rozliczenie składając korektę.

Nie wszyscy muszą składać rozliczenie pit 2017. Obowiązek taki nie dotyczy osób, które nie osiągnęły w roku podatkowym żadnych przychodów, albo tylko takie, które nie podlegały opodatkowaniu.

Jeżeli jednak podatnik w danym roku uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu, to nawet w przypadku, gdy nie zapłaci podatku, bo dochód mieści się w kwocie wolnej, albo koszty są równe przychodowi (dochód zerowy) lub wyższe (strata), to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Kwota przychodu nie ma znaczenia, lecz sam fakt ich uzyskania. W szczególnych przypadkach złożenie rozliczenia pit może skutkować zwrotem podatku. Może tak się zdarzyć, gdy płatnik nie uwzględniał kwoty wolnej i pobierał zaliczki na podatek, a podatnik uzyskał dochody niższe niż 3091 zł w rozliczeniu pit 2016.

Dla podatników uzyskujących dochody z zagranicy istotny jest rodzaj umowy międzynarodowej między Polską a danym krajem. Jeśli umowa międzynarodowa nakazuje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia, a podatnik uzyskuje przychody z zagranicy i w Polsce nie uzyskuje innych przychodów, to deklarację winien wypełnić.  Jeżeli podatnik nie uzyskał przychodów w  kraju, a umowa międzynarodowa przewiduje  metodę zwolnienia z progresją – deklaracji nie trzeba składać, gdyż cała kwota jest zwolniona z opodatkowania. Jeżeli jednak podatnik oprócz przychodów zagranicznych – osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu – to deklarację należy złożyć.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00