Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Informacje podatkowe Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność gospodarcza

Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność gospodarcza

620x100 dziecinnie proste

Jeżeli udzielanie korepetycji zakwalifikujemy do źródła dochodów, jakim jest działalność gospodarcza, wtedy stawki podatku wynoszą od 19 do 32% przychodu lub są określone stałą kwotą - wysokość podatku zależy od formy działalności.

Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność gospodarcza

W praktyce istnieją spory do jakiego źródła przychodów zakwalifikować korepetycje w rozliczeniach PIT - jedni, np. izby skarbowe uważają, że korepetycje to działalność gospodarcza, a drudzy, naczelne sądy administracyjne stoją na stanowisku, że korepetycje można uznać w PIT również jako działalność wykonywaną osobiście. Spory wynikają z rozbieżnej interpretacji artykułów dotyczących działalności gospodarczej w ustawie o PIT.

Korepetycje jako działalność gospodarcza

Niewątpliwie korepetycje można potraktować jako działalność gospodarczą z punktu widzenia rozliczenia PIT (o korepetycjach jako działalności wykonywanej osobiście można przeczytać w artykule: Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność osobista). Jako działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową;  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługowa; polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub   polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane

przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT. Dlatego, jeśli dochody z korepetycji zaliczyliśmy już do źródła dochodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, to mimo że jest to działalność wykonywana w sposób ciągły - nie jest obowiązkiem rozliczać się, jak z działalności gospodarczej - potwierdzają to wyroki naczelnych sądów administracyjnych.

Natomiast jeśli sami wybraliśmy formę opodatkowania dla korepetycji jak dla działalności gospodarczej, to w zależności od formy istnieją różne stawki podatku. Możemy wybrać następujące formy opodatkowania korepetycji w ramach działalności gospodarczej:

 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej 18, 32%.
 2. Opodatkowanie na zasadach liniowych, wg stawki podatku 19%.
 3. Opodatkowanie ryczałtem, wg stawki podatku 20%.
 4. Opodatkowania w formie karty podatkowej, wg stałej kwoty podatku ustalonej przez urząd skarbowy.

Jeśli korepetycje prowadzimy w ramach działalności gospodarczej, to musimy sami opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli korepetycje prowadzimy jako działalność wykonywaną osobiście, to nie zawsze musimy opłacać samodzielnie powyższe składki.

Przy wyborze formy opodatkowania niezbędna jest znajomość wskaźników ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem firmy. Należy m.in. dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Należy dokładnie przemyśleć swój wybór, ponieważ zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie będzie możliwa.

Na wybór formy opodatkowania mamy czas:

 • do 20 stycznia,
 • do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w którym można dokonać wyboru formy opodatkowania — jeżeli rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach, jeżeli wyboru formy opodatkowania nie dokonaliśmy we wniosku o wpis do CEIDG.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00