Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Dochody z Korepetycji wg. podatku liniowego 19%

Dochody z Korepetycji wg. podatku liniowego 19%

▪ 30 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Jednym z rodzajów opodatkowań, jakie możemy wybrać dla korepetycji prowadzonych w formie działalności gospodarczej jest opodatkowanie liniowe, czyli wg 19-procentowej stawki podatku. Sprawdź z czym się to wiąże i jak je rozliczyć w PIT-36L.

Dochody z Korepetycji wg. podatku liniowego 19%

Jak rozliczyć "liniowo" dochody z korepetycji?

Dla tej formy działalności podatek wynosi 19% dochodu. Podatek obliczamy od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Dochód, to przychód pomniejszony o  koszty jego uzyskania. Przychody oraz koszty należy wykazywać w księgach rachunkowych lub księdze przychodów i rozchodów. Dochody z korepetycji jako z  działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo ujmujemy w PIT-36L w wierszu “działalność gospodarcza” oraz w załączniku PIT-B. W PIT-36L wykazujemy przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody oraz należne i wpłacone zaliczki.

Przychody, to faktycznie otrzymane kwoty.

Koszty uzyskania przychodu, to kwoty związane z uzyskaniem przychodu, np. zakup materiałów edukacyjnych, dojazd do uczniów i wszystkie wydatki, które musieliśmy ponieść, aby otrzymać przychód.

Zaliczki należy wpłacić do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a jeśli wybraliśmy zaliczki kwartalne - to należy je wpłacić do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Jak już wspomnieliśmy dochody z dział. gosp. opodatkowane liniowo rozliczamy w rocznym zeznaniu PIT-36L (i w załączniku PIT-B), wpisując odpowiednie dane w sekcji D w wierszu “pozarolnicza działalność gospodarcza” - należy tu ująć przychody, koszty oraz zaliczki z całego poprzedniego roku (te należne oraz wpłacone). W poz. 48 PIT-36L wpisujemy sumę należnych zaliczek, w tym zapłaconych, i jest to suma kwot z poz. 17 i 22. W pozycji 51 wpisujemy sumę wpłaconych do urzędu zaliczek, jeśli nie wpłacaliśmy ich w trakcie roku, to wpisujemy “0”.

W sekcji “Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy” (sekcja M i pola od 84 do 95) należy wpisać należne zaliczki za poszczególne miesiące, czyli takie, które były należne, niezależnie od tego, czy je zapłaciliśmy, czy nie.

Uwaga! Numeracja pól dotyczy PIT-36L wersji 12, czyli składanego w urzędzie skarbowym w roku 2017 (z dochodami za rok 2016).

Nie rozliczymy wspólnie lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Przy rozliczaniu dochodów z korepetycji jako z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo jedyne ulgi jakie nam przysługują, to ulga na ikze, ulga zagraniczna oraz odliczenie składek zdrowotnychspołecznych. Na PIT-36L nie możemy rozliczyć się ze współmałżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast jeśli oprócz działalności gospodarczej liniowej uzyskaliśmy również inne dochody z pracy na etacie, to należy je rozliczyć w PIT-37.

Na złożenie PIT-36 i zapłatę podatku z niego wynikającego mamy czas do ostatniego dnia kwietnia.

Na złożenie PIT-36 i zapłatę podatku z niego wynikającego mamy czas do ostatniego dnia kwietnia.

Jeśli swoje dochody z korepetycji chcemy rozliczać jako działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, to musimy zgłosić do urzędu skarbowego wybór tej formy opodatkowania składając odpowiednie oświadczenie:

  • do 20 stycznia - gdy działalność rozpoczynamy wraz z nowym rokiem;
  • do dnia uzyskania pierwszego przychodu - jeśli działalność rozpoczynamy w trakcie roku.

Jeśli w następnych latach nadal chcemy nadal być rozliczani na zasadach liniowych, to nie musimy już składać oświadczeń, natomiast jeśli w kolejnych latach chcemy zmienić formę opodatkowania, to 20 stycznia roku podatkowego musimy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00