Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność osobista

Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność osobista

▪ 24 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Dochody z korepetycji można rozliczyć jako działalność wykonywaną osobiście lub jako działalność gospodarczą - w zależności od formy oraz wyboru działalności korepetycje są opodatkowane inną stawką podatku.

Jak rozliczyć dochody z korepetycji - działalność osobista

W praktyce istnieją spory do jakiego źródła przychodów zakwalifikować korepetycje w rozliczeniach PIT - jedni, np. izby skarbowe uważają, że korepetycje to działalność gospodarcza, a drudzy, naczelne sądy administracyjne stoją na stanowisku, że korepetycje można uznać w PIT również jako działalność wykonywaną osobiście.

W zależności od zaklasyfikowania do źródła przychodów są różne sposoby opodatkowania. Dla korepetycji potraktowanych jako działalność wykonywana osobiście, podatek wyniesie 18 lub 32%, a dla korepetycji potraktowanych jako działalność gospodarcza, podatek wyniesie od 19 do 32% lub będzie to stała kwota podatku, jeśli zastosujemy kartę podatkową.

Korepetycje jako działalność wykonywana osobiście

Korepetycje, w ślad za art. 13 pkt 2, można potraktować jako działalność wykonywaną osobiście, jako działalność oświatową - na ten paragraf powołują się sądy administracyjne w swoich postanowieniach. Dotyczy to korepetycji udzielanych samodzielnie, bez zatrudniania pracowników do udzielania korepetycji i gdy przychodów z korepetycji nie zaliczyliśmy do innych źródeł, np. działalności gospodarczej.

Dochody z korepetycji jako działalności wykonywanej osobiście należy rozliczyć na PIT-36 w wierszu pt. “Działalność wykonywana osobiście” - w wierszu tym ujmujemy przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (które są różnicą przychodów i kosztów) oraz zaliczki wpłacone do urzędu skarbowego.

Przychody, to faktycznie otrzymane kwoty.

Koszty uzyskania przychodów i zaliczki przy korepetycjach

Koszty uzyskania przychodów, to ustawowe 20% przychodów (art. 22 ust. 9, pkt 4 ustawy o PIT) pomniejszonych o zapłacone (jeśli były) składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe oraz chorobowe) z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Jeśli korepetycje są dodatkowym zarobkiem oprócz pracy na etacie, wtedy nie ma obowiązku odprowadzać składek, ponieważ są już odprowadzane z tytułu pracy. W takich przypadkach koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% przychodu z korepetycji. Jeśli rzeczywiste koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wyliczone 20% przychodów, to można wpisać faktycznie poniesione koszty, z tym że trzeba mieć udokumentowane wydatki na poniesione koszty. Dokumentów tych nie dołączamy do PIT, ale musimy je przechowywać przez 5 lat od roku, w którym rozliczaliśmy PIT.

Zaliczki, które ujmujemy w sekcji D w kolumnie F “należna zaliczka, w tym zaliczka pobrana przez płatnika”, to zaliczki, które powinniśmy wpłacić, w tym te które wpłaciliśmy do urzędu skarbowego.

Zaliczki należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu, a za grudzień w terminie złożenia zeznania - czyli do 30 kwietnia. Zaliczka wynosi 18% dochodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczeni zdrowotne, jeśli były płacone z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Jeśli korepetycje są dodatkowym zarobkiem oprócz pracy na etacie, wtedy nie ma obowiązku odprowadzać składek, ponieważ są już odprowadzane z tytułu pracy.

Przykład rozliczenia korepetycji

Pani Aneta udzieliła w październiku 5 lekcji-korepetycji z chemii, koszt za lekcję wynosił 40 zł. Jaką zaliczkę na podatek powinna odprowadzić pani Aneta?

Dochód pani Anety z korepetycji w październiku wyniósł 200 zł (40x5). Koszty uzyskania przychodu wynoszą 40 zł (20% z przychodów), ponieważ p. Aneta nie opłaca składek. Dlatego zaliczka p. Anety wyniesie (200-40)*0,18=28,8 zł, co w zaokrągleniu daje 29 zł.

Pani Aneta powinna zapłacić do urzędu skarbowego 29 zł zaliczki na podatek  - powinna tego dokonać do 20 listopada.

Jak już wspomnieliśmy dochody z korepetycji zaklasyfikowanych do działalności wykonywanej osobiście rozliczamy w rocznym zeznaniu PIT-36, wpisując odpowiednie dane w sekcji D - należy tu ująć przychody, koszty oraz zaliczki z całego poprzedniego roku (te należne oraz wpłacone). W poz. 207 PIT-36 wpisujemy sumę należnych zaliczek, w tym pobranych/zapłaconych, i jest to suma kwot z poz. 93, 144, 147 oraz 148.

W pozycji 215 wpisujemy sumę wpłaconych do urzędu zaliczek, jeśli nie wpłacaliśmy ich w trakcie roku, to wpisujemy “0”.

W sekcji “Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust.1a, 1c i 7 ustawy” (sekcja O.3 i pola od 304 do 315) należy wpisać należne zaliczki za poszczególne miesiące, czyli takie, które były należne, niezależnie od tego, czy je zapłaciliśmy, czy nie.

Uwaga! Numeracja pól dotyczy PIT-36 wersji 23, czyli składanego w urzędzie skarbowym w roku 2017 (z dochodami za rok 2016).

Przy rozliczaniu dochodów z korepetycji, korepetytor może odliczyć wszystkie ulgi, jeśli mu przysługują, a także rozliczyć się ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko - jeśli spełnia odpowiednie warunki.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00