Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Narzędzia podatkowe Wskaźniki Odsetki podatkowe

Odsetki podatkowe

620x100 dziecinnie proste

Odsetki podatkowe, zwane również odsetkami budżetowymi, to odsetki pobierane z tytułu nieterminowych wpłat podatków i innych należności.

Odsetki podatkowe

Odsetki obliczane są wedłgu wzoru:

(KZ*LD*O)/365, gdzie:

KZ- kwota zaległości

LD- liczba dni zwłoki (liczona od dnia następującego po dniu powstania zobowiązania do dnia zapłaty)

O- stawka odsetek (w stosunku rocznym)

Jeśli w okresie, za który należy uiścić odsetki, nastąpiła zmiana ich wysokości, należy obliczyć odsetki do dnia zmiany - według ich dotychczasowej wysokości, a od dnia następnego - według nowej wartości.

Obliczoną kwotę odsetek należy zaokrąglić: końcówki do 50 gr zaokrągla się w dół, a końcówki powyżej 50 gr zaokrągla się w górę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli kwota odsetek jest niższa od trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Obecnie opłata ta wynosi 6,60 zł. Czyli jeżeli nasze zaległości podatkowe będą niższe niż 6,60 zł, to nie musimy płacić odsetek.

 

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Stawka odsetek Obowiązują 
10% od 4.07.2013
10,5%

od 06.06.2013
do 03.07.2013

11% od 09.05.2013
do 05.06.2013
11,5% od 07.03.2013 
do 08.05.2013
12,5% od 07.02.2013 
do 06.03.2013
13% od 10.01.2013
do 06.02.2013
13,5%

od 06.12.2012
do 09.01.2013 

14% od 08.11.2012
do 05.12.2012
14,5% od 10.05.2012
do 07.11.2012
14% od 09.06.2011
do 09.05.2012
13,5% od 12.05.2011
do 08.06.2011
13% od 06.04.2011
do 11.05.2011
12,5% od 20.01.2011
do 05.04.2011
12% od 09.11.2010
do 19.01.2011
10% od 25.06.2009
do 08.11.2010

 


Słowa kluczowe: odsetki podatkowe, odsetki budżetowe, zaległości podatkowe, niezapłacenie podatku, kary za niepłacenie podatku, nieterminowe wpłaty podatku

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00