Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Składki na ubezpieczenie społeczne w PIT 2020 - Jak je odliczyć?

Składki na ubezpieczenie społeczne w PIT 2020 - Jak je odliczyć?

▪ 7 lutego 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W rozliczeniu PIT 2020 za rok podatkowy 2019 można obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Sprawdź zasady odliczania składek oraz warunki ich uwzględniania w deklaracjach podatkowych.

Składki na ubezpieczenie społeczne w PIT 2020 - Jak je odliczyć?

Spis treści

 1. Podstawa prawna dokonywania odliczeń
 2. Jakich składek na ubezpieczenie nie rozliczymy w PIT?
 3. Udokumentowanie opłaconych składek
 4. Sposób odliczania składek ZUS
 5. W jakich deklaracjach PIT odliczamy składki ZUS

Podstawa prawna dokonywania odliczeń

Art. 26 ust 1 pkt 2 i pkt. 2a ustawy o PIT daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (z 1998 roku).

W rozliczeniu PIT 2020 można odliczyć od dochodu (przychodu):

 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe potrącone ze środków podatnika w roku podatkowym 2019 i wykazane w informacji PIT- 11 przez płatnika;
 • składki zapłacone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika, a także osób z nim współpracujących, pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • składki zapłacone zgodnie z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Aby składki zagraniczne można było odliczyć w rozliczeniu PIT w Polsce, musi istnieć podstawa prawna do uzyskania przez organ fiskalny informacji podatkowych od organu podatkowego państwa innego państwa, wynikająca z umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zakres odliczenia składek opłaconych poza Polską (jeśli nie zostały odliczone w innym państwie) uzależniony jest od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do uzyskanych za granicą dochodów (przychodów) - metoda proporcjonalnego odliczenia czy metoda wyłączenia z progresją.

Jakich składek na ubezpieczenie nie rozliczymy w PIT?

Nie wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne podlegają odliczeniu. W PIT 2020 odliczyć od dochodu lub przychodu można tylko składki opłacane na mocy przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli podatnik opłaca dobrowolne składki, które nie podlegają tej ustawie, nie może ich odliczyć w zeznaniu. Dotyczy to np. składek:

 • opłacanych w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego;
 • opłacane w ramach tzw. III filara, na indywidualne ubezpieczenie w związku z wykupioną polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie;
 • na ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

W zeznaniu podatkowym za 2019 rok nie wykażemy też składek:

 • w przypadku, gdy podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z PIT;
 • gdy podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej;
 • które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • odliczonych w innym państwie;
 • zwróconych podatnikowi.

Udokumentowanie opłaconych składek

Aby można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne w rozliczeniu PIT, musimy posiadać dokumenty potwierdzające ich opłacenie:

 • informacje PIT-11, gdy składki potrącali płatnicy;
 • pokwitowania wpłat, wyciągi bankowe, stosowne zaświadczenie z ZUS o kwocie zapłaconych składek - w przypadku samodzielnego opłacania składek.

Pamiętajmy, że obniżyć podstawę opodatkowania możemy tylko przez odliczenie od dochodu (przychodu) składek faktycznie zapłaconych w danym roku. W rozliczeniu PIT 2020 można odliczyć kwoty zapłacone w roku podatkowym 2019. Składki opłacone w 2020 np. za grudzień 2019, będziemy mogli odliczyć dopiero w PIT 2021 za rok podatkowy 2020.

Jeżeli w roku 2019 opłaciliśmy składki zaległe z lat poprzednich, to możemy wykazać je w rozliczeniu PIT za 2019 rok. Ustawa o PIT nie zawiera żadnych ograniczeń, co do roku podatkowego, za który składki były należne. Odliczyć można składki faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Od zaległych składek płacimy odsetki, które już nie podlegają odliczeniu.

Kwoty zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych trzeba przeliczyć na złotówki. W przeliczeniu stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Sposób odliczania składek ZUS

Składki ZUS możemy odliczyć od dochodu w całości. Odliczenie nie jest objęte limitami, jak to ma miejsce przy odliczaniu składki zdrowotnej. Jednak w przypadku, gdy kwota dochodu jest mniejsza od kwoty opłaconych w roku składek, to nieodliczona kwota nie przechodzi do odliczenia na następny rok. Odliczyć można, bowiem maksymalnie tylko kwotę składki odpowiadającej wysokości dochodu.

Warto wiedzieć o tym, że Ustawa o PIT nie ogranicza możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne należnej z tytułu przychodów z określonego źródła wyłącznie do dochodów (przychodów) z tego samego źródła. Dzięki temu można składkę zapłaconą np. w ramach działalności gospodarczej, której nie ma, od czego odliczyć z powodu braku dochodu, odliczyć od dochodów z innego źródła, np. z pracy albo z najmu.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość zaliczenia składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów. Wybierając takie rozwiązanie podatnik, może wykazać stratę, którą rozliczy w kolejnych latach podatkowych.

W jakich deklaracjach PIT odliczamy składki ZUS

Nie zawsze będziemy mogli odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne w PIT.

Odliczymy zapłacone składki składając deklaracje:

 • PIT-28 - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • PIT-36 - działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych;
 • PIT-36L - zastosowanie podatku liniowego dla działalności gospodarczej;
 • PIT-37 - dochody uzyskane za pośrednictwem płatników.

Nie odliczymy składek ZUS, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami opłacającymi podatek w formie karty podatkowej i składamy PIT-16A. W przypadku karty podatkowej możliwe jest odliczenie jedynie składki zdrowotnej od podatku.

Deklaracje PIT-28 za rok 2019 składamy do końca stycznia 2020. Termin złożenia zeznania na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 upływa z dniem 30 kwietnia.

Do rozliczenia z fiskusem możemy wykorzystać program do rozliczenia PIT-ów i rozliczyć PIT online lub wybrać formę tradycyjną i złożyć zeznanie papierowe bezpośrednio w urzędzie skarbowym ewentualnie wysłać pocztą.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00