Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Mechanizm automatycznego przekazywania 1% na OPP

Mechanizm automatycznego przekazywania 1% na OPP

▪ 25 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 25 kwietnia 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT modyfikacji ma ulec jeden z jej zapisów - art. 45c. Nowe brzmienie wskazanej regulacji ma umożliwić części podatnikom zautomatyzowane przekazywanie 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego. Wybór organizacji ma się opierać na ubiegłorocznym preferencji podatnika.

Mechanizm automatycznego przekazywania 1% na OPP

Opisywana automatyzacja przekazywania 1% kwoty podatku na wybraną OPP ma dotyczyć wąskiej grupy podatników. Jednostka redakcyjna dodawana do art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) w założeniu obejmie te sytuacje, w ramach których podatnik rozliczany przez płatnika - organ rentowy – przekazuje zeznanie, z którego wynika podatek należny stosownie do art. 34 ust. 9 ustawy o PIT. Dotyczy to osób, które nie złożyły bądź uchybiły sporządzeniu pełnego wniosku np. w oświadczeniu sporządzonym według określonego wzoru jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) poprzez podanie jej numeru wpisu do KRS.

Przekazanie kwoty należnego podatku w wysokości 1% na wybraną organizacje pożytku publicznego jest dokonywane w następstwie oświadczenia woli podatnika. Jego treść wyrażana jest w oparciu o załączony do deklaracji podatkowej wniosek, który wskazuje art. 45c ustawy o PIT. Obdarowanie organizacji pożytku publicznego może nastąpić również w drodze korekty zeznania rocznego. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od organu rentowego na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy o PIT, czyli w sytuacji, gdy podatnik:

 • nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-30c (opodatkowanie ryczałtowe oraz liniowo) oraz art. 30e (podatek od zbycia nieruchomości i innych praw majątkowych),
 • nie dokonuje odliczeń podatkowych,
 • nie rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem,
 • nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT,
 • nie jest zobowiązany do doliczenia kwot już odliczonych


- podatek wynikający z rozliczenia rocznego jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że właściwy organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości.

„Domyślnie” wybieranej OPP ma być przekazywany 1% podatku przez ww. podatnika do momentu:

 • Póki podatnik nie poczyni działań zmierzających do określenia innej organizacji niż dotychczas przez niego wybrana albo
 • Wyrażenia woli, co do braku zgody na przekazywanie 1% podatku należnego na rzecz jakiejkolwiek OPP.


Przekazanie środków w wartości 1% podatku należnego będzie odbywać się poprzez czynności organu podatkowego podjęte za pomocą istniejącego portalu podatkowego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00