Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikorprzedsiębiorców

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikorprzedsiębiorców

▪ 13 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 13 maja 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR – programu pomocy dla mikrofirm?

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikorprzedsiębiorców

Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników – jego części przygotowanej dla mikrofirm – jeżeli spełnia łącznie wymienione poniżej warunki:

 • miał status mikrofirmy na dzień 31 grudnia 2019 r., czyli spełniał następujące warunki: zatrudniał co najmniej 1 i nie więcej niż 9 pracowników, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną, a przy tym jego roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła kwoty 2 mln EUR;
 • odnotował co najmniej 25% spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca zeszłego roku w konsekwencji epidemii COVID-19;
 • prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz wobec którego na dzień składania wniosku nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego lub nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
 • posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, a jego główny beneficjent rzeczywisty (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy AML, wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2020/C 64/03);(Dz. Urz. UE z 27 lutego 2020 r., nr C 64);
 • prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku;
 • nie prowadzi działalności w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych i praw człowieka; nie prowadzi działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, oraz agencje ratingowe; nie prowadzi działalności w  obszarach wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

 

Źródło: PFR

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00