Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu lub płatności w ratach podatków i zaległości podatkowych

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu lub płatności w ratach podatków i zaległości podatkowych

▪ 18 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 18 maja 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, nie zostaną naliczone opłaty prolongacyjne w razie złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu lub płatności w ratach podatków i zaległości podatkowych

Kiedy można skorzystać

Wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

  1. które nie stanowią pomocy publicznej;
  2. które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
  3. które stanowią pomoc publiczną udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Kto może skorzystać

Płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Co należy przygotować

Należy przygotować:

  1. wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  2. pełnomocnictwo szczególne PPS-1, jeżeli nie zostało ustanowione pełnomocnictwo ogólne PPO-1;
  3. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego należy uiścić opłatę skarbową – w wysokości 17 zł - nie płaci się opłaty skarbowej, gdy pełnomocnikiem są mąż, żona, wstępni, zstępni: w przypadku ustanowienia pełnomocnika ogólnego PPO-1 opłaty skarbowej nie ma).

Gdzie należy złożyć dokumenty

Do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych przepisów jest właściwy do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku (np. w przypadku PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).

Do kiedy należy złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00