Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Jak prowadzić i rozliczyć kilometrówkę?

Jak prowadzić i rozliczyć kilometrówkę w PIT 2019/2020?

▪ 3 lipca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Kilometrówki zawsze sprawiały mniejszy lub większy problem - często były przyczyną niezgody, dlatego w 2020 roku wprowadzono zmiany, które mają sprawić, że kilometrówka i rozliczenie jej nie będą już takim problemem jak dotychczas.

Jak prowadzić i rozliczyć kilometrówkę w PIT 2019/2020?

Rozliczenie kilometrówki – przedsiębiorca

Kilometrówki są istotne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i samochód wykorzystują zarówno prywatnie, jak i służbowo. Służbową część użytkowania można zaliczyć do kosztów firmowych. Od 2019 roku nie ma już obowiązku prowadzenia kilometrówki w związku z podatkiem dochodowych. Zostało to zniesione ustawą z dnia 23 października 2018 r. (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Inaczej wygląda sprawa w przypadku samochodów firmowych będących środkami trwałymi w firmie, jak również najmowanymi, dzierżawionymi, leasingowanymi. Zmiany 2019 r. w prawie podatkowym sprawia, że jeśli nie będą prowadzić kilometrówki do przychodów będą mogli zaliczyć tylko 75% kosztów wynikających z eksploatacji samochodów wchodzących w skład firmy.

W kilometrówce przedsiębiorcy chcącego odliczać całość kosztów związanych z użytkowaniem samochodu firmowego, powinna zawierać:

  • data rozpoczęcia oraz zakończenia prowadzenia ewidencji,
  • numer rejestracyjny samochodu,
  • stan licznika samochodu z chwilą rozpoczęcia prowadzenia ewidencji oraz stan na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego i prowadzenia ewidencji.

Jednocześnie w ewidencji powinny znajdować się wpisy osób, które wykorzystują samochód. Takie wpisy także muszą zawierać odpowiednie informacje, czyli: numer wpisy, opis trasy czyli skąd jedzie i dokąd jedzie, datę wyjazdu, cel wyjazdu, liczbę kilometrów przejechanych w czasie jej trwania, dane kierowcy. Informacje muszą być poświadczone podpisem podatnika na koniec okresu rozliczeniowego. Jest to gwarancja, że wpis jest prawidłowy. Jest wymagany, jeżeli to nie przedsiębiorca porusza się samochodem, np. w firmach transportowych.

Rozliczenie kilometrówek – dla pracowników

Jednocześnie zmiany nie obejmą w dużym zakresie pracowników firm, którzy na potrzeby swoich obowiązków rozliczać się będą z użytkowania prywatnego auta do celów służbowych. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy nie zmieniła artykułu 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o CIT ani art. 23 ustawy o PIT. W myśl tych przepisów określona wysokość kwoty, jaką pracodawca może doliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, w ramach kwoty wypłaconej pracownikowi. Jest to związane zarówno z lokalnymi, jak i służbowymi wyjazdami, które pracownik wykonuje swoim własnym samochodem. 

Kwotę oblicza się poprzez mnożenie kilometrów, które wynikają z kilometrówki przez stawkę ustaloną za 1 km. Takie stawki także są określone przez ustawodawcę, mianowicie w rozporządzeniu z ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r.

Jakie zmiany weszły jeszcze w 2019 r.?

Poza rozróżnieniem w liczeniu kilometrówek dla pracodawców i pracowników pojawią się także inne, istotne zmiany dotyczące samochodów. Ważniejszą z nich jest podwyższenie limity odpisów amortyzacyjnych z dotychczasowych 86 tys. zł do aż 150 tys. złotych oraz zmiana związana z wydatkami na ubezpieczenie samochodu lub samochodów osobowych. Teraz możliwe będzie ich zaliczenie do kosztów podatkowych.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00