Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

▪ 6 stycznia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Jest jedną z możliwych form opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te  nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wybór formy opodatkowania

Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podatnicy będący osobami fizycznymi mają prawo wyboru innej formy opodatkowania, jeśli spełniają określone warunki.Podatnik spełniający ustawowe wymagania może też wybrać opodatkowanie:

 • według jednolitej 19% stawki (podatek liniowy);
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 
 • kartę podatkową.

Podatnicy uzyskujący przychody z najmu poza działalnością gospodarczą mają do wyboru dwie formy: mogą rozliczać się na zasadach ogólnych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Komu przysługuje prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być opodatkowane przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie tylko w przypadku jednoosobowej działalności, ale też wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności. Jeżeli w poprzednim roku już prowadzili działalność, chęć opodatkowania ryczałtem muszą zgłosić do 20 stycznia roku podatkowego. Mogą wybrać tę formę opodatkowania, jeżeli w roku uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 250.000 euro,

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest ograniczone nie tylko kwotą przychodu, ale też rodzajem działalności. Ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, czy też w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Różnica w obliczaniu podatku na zasadach ogólnych i w formie ryczałtu

Warto przy wyborze formy opodatkowania znać podstawowe zasady obliczania podatku. Przy opodatkowaniu na ogólnych zasadach podatek obliczany jest od dochodu, czyli różnicy pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania. Natomiast przy opodatkowaniu ryczałtem, podatek oblicza się od przychodu, czyli koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość należnego podatku.

Trzeba też przeanalizować wskaźniki ekonomiczne związane z działalnością, takie jak wielkość spodziewanych przychodów i wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu. Dość istotne mogą być koszty związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Przy ryczałcie księgowość jest uproszczona, gdyż nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów, a wymagana jest tylko ewidencja przychodów.

Zróżnicowane stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu nie są jednakowe dla wszystkich rodzajów działalności i wynoszą w rozliczeniu PIT za 2018:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych;
 • 12,5% od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad 100 000 zł (stawka obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku);
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł;
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).

PIT roczny

Rozliczenie roczne PIT ryczałtowcy składają na formularzu PIT 28 do końca stycznia po zakończeniu roku podatkowego, czyli wcześniej niż inne PITy.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00