Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki PIT 2020 - wymagane informacje i dokumenty

PIT 2020 - wymagane informacje i dokumenty

620x100 dziecinnie proste

Sprawne rozliczenie podatkowe PIT 2020 wymagać będzie odpowiednich przygotowań. Przede wszystkim należy postarać się o szereg informacji i dokumentów, z których będziemy musieli skorzystać, wypełniając deklarację podatkową.

PIT 2020 - wymagane informacje i dokumenty

Podstawowe informacje

 • numer PESEL (numer NIP nie jest już potrzebny);
 • adres – podatnika, jego małżonka, jego dzieci;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za rok 2018 wykazana w zeznaniu złożonym w 2020 r. (w przypadku chęci wysłania PIT-u przez Internet lub skorzystania z deklaracji wstępnie wypełnionej PIT-PFR).

W przypadku korzystania po raz kolejny z rozliczenia elektronicznego na PITax.pl Łatwe podatki nie ma potrzeby ponownego wpisywania do programu podstawowych informacji wymaganych dla rozliczenia PIT. Opierając się na informacjach podanych przez podatnika w trakcie poprzedniego rozliczenia, program automatycznie uzupełni tegoroczne rozliczenie. Także kwota przychodu za rok 2018, zostanie automatycznie uwzględniona jako podpis w przypadku wysłania zeznania do urzędu przez Internet – o ile ubiegłoroczne rozliczenie zostało przeprowadzone z tego samego konta podatnika.

Rozliczanie przychodów za rok 2020

 • wszystkie formularze PIT-11 za rok 2020 (zostaną przysłane przez pracodawcę do końca lutego roku 2019);
 • wszystkie formularze PIT-8C za rok 2020 (zostaną przysłane przez pracodawcę do końca lutego roku 2019);
 • jeżeli brak wspomnianych formularzy, należy samodzielnie ustalić przychód z danego źródła.


Podwyższenie kosztów podatkowych

 • w przypadku dojazdów do pracy – bilety okresowe imienne na przejazdy autobusem, MPK, koleją, lub promem;
 • w przypadku rozliczania umowy zlecenia/o dzieło itp. – dokumenty potwierdzające poniesione przez podatnika koszty uzyskania przychodów;
 • suma podwyższonych kosztów uzyskania przychodów rozliczanych w danym roku podatkowym (można je rozliczać jedynie do kwoty 85.528 zł).


Rozliczenie ulgi internetowej

 • dokumenty potwierdzające, kto, komu oraz ile faktycznie zapłacił za udostępnianie Internetu (niezbędne jest potwierdzenie poniesionych kosztów – niezapłacona faktura nie jest wystarczająca);
 • wcześniejsze lata, w których rozliczono ulgę internetową – z ulgi tej skorzystać można przez dwa kolejne lata tzn. jeśli korzystano z niej za rok 2017/lata wcześniejsze, ulga już nie przysługuje.


Rozliczenie ulgi prorodzinnej

 • numery PESEL dzieci lub ich imiona, nazwiska i daty urodzenia;
 • dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi (pomimo że nie są one wymagane w trakcie wypełniania zeznania podatkowego, będą konieczne w razie kontroli skarbowej): odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna, lub orzeczenie sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, lub umowa zawarta między starostą a rodziną zastępczą, lub zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie pełnoletniego dziecka do szkoły.


Rozliczenie darowizn za pożytek publiczny, krew lub kościelnych

 • zaświadczenie z punktu poboru krwi potwierdzające ilość oddanej krwi, lub jej składników;
 • dokumenty potwierdzające kto, komu i ile darował, także oświadczenie przyjęcia darowizny.


Przekazanie 1% PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego

 • numer KRS wybranej organizacji;
 • cel szczegółowy (opcjonalnie).

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej

 • zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków;
 • dokument imienny lub faktura za leki;
 • dowód własności samochodu;
 • nazwisko i imię przewodnika/certyfikat psa asystującego;
 • innego rodzaju dokumenty poświadczające wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne;
 • potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.


Rozliczenie składek na IKZE (indywidualne konto emerytalne)

 • umowa o prowadzenie indywidualnej składki zabezpieczenia emerytalnego;
 • potwierdzenie opłaconych składek (dane podatnika, wysokość składki, termin opłacenie składki, instytucja pobierająca składki).


Rozliczanie pozostałych ulg i odliczeń

 • wszystkie wymagane dokumenty związane z danym odliczeniem podatkowym.


Rozliczenie działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2020

 • numer NIP (wymagany do rozliczenia przedsiębiorcy);
 • książka przychodów i rozchodów;
 • ewidencja przychodów w przypadku ryczałtowców;
 • remanent;
 • wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych (sprawdzone pod względem formalnym);
 • karty przychodów pracowników (sprawdzone pod względem formalnym).


Rozliczenie pracy za granicą

 • dokumenty potwierdzające uzyskane przychody oraz zapłacony podatek (wydawane przez pracodawcę zagranicznego, odpowiadające polskiemu PIT-11);
 • metoda unikania podwójnego opodatkowania z krajem, w którym pracowano.


Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w roku 2020

 • potwierdzający zakup akt notarialny (w celu ustalenia daty nabycia nieruchomości);
 • pozwolenie na użytkowanie (w celu ustalenia daty wybudowania);
 • określenie czy podatnik zamierza przeznaczyć dochód ze sprzedaży na swoje cele mieszkaniowe w czasie następujących dwóch lat po dacie sprzedaży.


Zgodnie z zasadami przedawnienia rozliczenia podatkowego, wszystkie dokumenty, jak również kopia deklaracji PIT muszą być przechowywane do końca roku 2024.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00