Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Co powinieneś wiedzieć zanim rozliczysz PIT za 2022 rok?

Co powinieneś wiedzieć zanim rozliczysz PIT za 2022 rok?

▪ 26 kwietnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 14 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Tegoroczne rozliczenie deklaracji podatkowych osób fizycznych należą do jednych z najbardziej skomplikowanych od początku obowiązywania PIT. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zeznań rocznych składanych za 2022 r.

Co powinieneś wiedzieć zanim rozliczysz PIT za 2022 rok?
 • Od 2023 r. PIT złożyć do urzędu skarbowego właściwego miejscowo w dniu wysyłki naszego zeznania rocznego
 • Wszystkie deklaracje PIT złożymy w tym samym terminie - do 2 maja 2023 r.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze wyklucza możliwość złożenia PIT-37

Do kiedy PIT?

Począwszy od 2023 r. termin na złożenie wszystkich formularzy PIT został ujednolicony. Na zadeklarowanie wysokości osiąganego przychodu/dochodu, podatnicy mają czas do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ostatni dzień kwietnia przypada na dzień wolny od pracy. Wówczas ostatnim momentem na rozliczenie podatku jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym okresie.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Przykład:

Termin rozliczenia deklaracji PIT za 2022 r. upływa w dniu 30 kwietnia 2023 r. Z uwagi na fakt, że ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę, zaś 1 maja jest dniem świątecznym (Międzynarodowe Święto Pracy) to zeznanie roczne za miniony rok podatkowy możemy złożyć do 2 maja 2023 r.

O ile wprowadzenie jednego terminu dla wszystkich podatników PIT miało na celu uproszczenie rozliczeń podatkowych, o tyle sytuacja osób rozliczających się wg ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uległa skomplikowaniu.

W następstwie obowiązującej od drugiej połowy minionego roku nowelizacji ustawy o PIT, osoby rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym obowiązują dwa terminy: zapłaty podatku – do 28 lutego 2023 oraz złożenia zeznania rocznego – do 2 maja 2023 r.

Termin rozliczenia przypadający na koniec kwietnia (w stosunku do PIT za 2022 r. – 2 maja 2023 r.) będzie nowością dla podatników składających deklaracje podatkowe na formularzach PIT-19, PIT-28 (PIT-28S), PIT-16A.

PIT-36 czy PIT-37? Jaki formularz deklaracji należy wybrać?

Zgodnie z treścią ustawy o PIT, najpopularniejszy druk deklaracji podatkowej PIT-37 należy złożyć jeśli:

 • Osiągnięte dochody zostały uzyskane na terytorium Polski przy zastosowaniu zasad ogólnych (skala podatkowa 12% oraz 32% PIT)
 • Dochody zostały uzyskane wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów przygotowujących imienną informację dla podatnika w zakresie rozliczenia podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • Podatnik nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą ani działu specjalnego produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • Podatnik nie rozlicza dochodów małoletnich dzieci
 • Podatnik nie dochodów poprzez pomniejszanie go o stratę z lat poprzednich
 • Osoba fizyczna nie jest zobowiązana do rozliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego

Jak można zauważyć w pkt 2 prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze oznacza konieczność złożenia PIT-36. Sporządzenie PIT-37 będzie możliwe również w sytuacji, gdy równocześnie podatnik:

 • osiągał przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo wg stawki 19% (PIT-36L)
 • otrzymywał przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
 • prowadził działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na zasadzie karty podatkowej (PIT-16A)

Przykład:

Podatnik prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Chcąc dorobić do przychodu osiąganego za pomocą swojego przedsiębiorstwa, podatnik podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W związku z tym, rozliczając rok podatkowy, w którym osiągał przychody z dwóch, wskazanych źródeł będzie zobowiązany do złożenia dwóch formularzy: PIT-16A oraz PIT-37.

W sytuacji, gdy osiągnięty przez nas dochód (dochód pomniejszony o koszty jego uzyskania) jest opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej 12% oraz 32%) i nie został spełniony którykolwiek z warunków dotyczących obowiązku złożenia PIT-37, wówczas podatnik jest zobowiązany do sporządzenia zeznania rocznego na formularzu PIT-36.

Pozostałe formularze PIT

Poza PIT-36 oraz PIT-37 część podatników jest zobowiązana do złożenia innych formularzy deklaracji podatkowych dla osób fizycznych:

 • PIT-28 (również PIT-28S) – jest to formularz przeznaczony dla podatników rozliczających się formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-36L (również PIT-36LS) – druk przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego 19%
 • PIT-38 – na wskazanym formularzu wykazywane są dochody z papierów wartościowych (giełdy), ze zbycia walut wirtualnych oraz innych przychodów z kapitałów pieniężnych
 • PIT-39 – formularz ten powinien zostać złożony przez osoby, które dochód (bądź stratę) z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych praw majątkowych  

Do jakiego urzędu skarbowego złożyć PIT za 2022 rok?

Polski Ład wprowadził wiele modyfikacji nie tylko w samych rozliczeniach podatników, lecz również w organizacji procesu składania deklaracji. Jeszcze przy składaniu zeznań rocznych za 2021 r. właściwość miejscową urzędu skarbowego ustalało się w oparciu o ostatnie miejsce zamieszkania podatnika w roku podatkowym.

Od rozliczeń za 2022 r. właściwość miejscowa urzędu skarbowego podatnika składającego deklarację PIT jest ustalana na podstawie miejsca zamieszkania w dniu nadania (doręczenia) zeznania rocznego.

Przykład:

1 lutego 2023 r. podatnik rozpoczął studia na warszawskim uniwersytecie, co spowodowało, że musiał przeprowadzić się z rodzinnej miejscowości – Poznania. Do dnia przesyłki zeznania rocznego PIT za 2022 r. nadanego w formie elektronicznej, pozostawał mieszkańcem Warszawy, w efekcie czego właściwym urzędem skarbowym dla studenta będzie jeden z usytuowanych w stolicy, a nie w Poznaniu.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00