Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony po raz kolejny

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony po raz kolejny

▪ 2 lutego 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 2 lutego 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Pomimo otwarcia szkół dla najmłodszych dzieci rząd wydłuża prawo rodziców do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 lutego 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony po raz kolejny

Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeśli sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku następujących okoliczności:

  • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – z powodu COVID-19;
  • otwarcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, jednak bez możliwości zapewnienia dziecku opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania – w związku z COVID-19;
  • braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna lub nianię – z powodu COVID-19.

 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych spełnienie powyższych warunków otwiera możliwość starania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do lat 16 – jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do lat 18 – jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do lat 24 – jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Komu dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Zasiłek nie przysługuje, w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka ma możliwość zapewnienia dziecku opieki, tj. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego itp.

Wnioskowanie o zasiłek

W celu wnioskowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć u płatnika składek (tj. np. u pracodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby samozatrudnione składają wspomniane oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie stanowi jednocześnie wniosek o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00