Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Stopy procentowe podniesione przez RPP

Stopy procentowe podniesione przez RPP

▪ 6 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Zgodnie z oczekiwaniami analityków, w dniu 6 kwietnia 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim powzięła decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Ich podniesiona wartość rzutuje nie tylko na bardziej dotkliwą kwotę rat kredytów hipotecznych, lecz ma również przełożenie na aspekty podatkowe.

Stopy procentowe podniesione przez RPP

Wysokość stóp procentowych od 6 kwietnia 2022 roku

W wyniku posiedzenia RPP, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2022 r., ogłoszono podwyższenie stóp procentowych NBP do następującego poziomu:

 • stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej,
 • stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej,
 • stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej,
 • stopa redyskonta weksli 4,55% w skali rocznej,
 • stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej.


Mając na uwadze stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 marca 2022 roku oraz rokowania analityków należy spodziewać się kolejnych podwyżek dokonywanych przez RPP przy NBP. Zgodnie z wyżej wskazanym zaleceniem organu nadzoru oraz oczekiwaniami ekspertów, wysokość referencyjnej stopy procentowej w perspektywie najbliższego roku może wynieść nawet 7,75%.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt. proc.. Tak wysoki poziom stóp odnotowany został ostatnim razem w 2012 roku.

Podwyżka wpłynie na wysokość zaległości podatkowej

Minione miesiące przygotowały nas do cyklicznej podwyżki stóp procentowych. Comiesięczna podwyżka wywołała regularny wzrost odsetek od zaległości podatkowych począwszy od 8 lutego 2022 roku. Od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2022 r. ich wysokość utrzymywała się na stabilnym pułapie 8%. Z uwagi jednak na znaczącą podwyżkę oprocentowania stopy lombardowej, ich realna wysokość na dzień dzisiejszy wynosi 12%.

Podstaw tej zależności należy upatrywać w przepisach Ordynacji Podatkowej, które określają mechanizm obliczania wysokości zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Oznacza to, że wysokość odsetek od zaległości podatkowych w okresie od 8 lutego do 8 marca 2022 r. wynosiła:

200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego: 3,25%*2 = 6,5%

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych: 6,5% + 2% = 8,5%

Wysokość odsetek podatkowych od 6 kwietnia 2022 roku

Wraz z podwyżką stóp procentowych 6 kwietnia 2022 roku ogłoszoną przez Radę Polityki Pieniężnej przy NBP, wysokość odsetek podatkowych od tego dnia będzie wynosić:

200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego: 5%*2 = 10%

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych: 10% + 2% = 12%

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 kwietnia 2022 roku wynoszą 12%

Wysokość odsetek podatkowych w okresie od początku 2016 r. do  6 kwietnia 2022 r.:

 • od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2022 r. = 8%,
 • od 8 lutego do 7 marca 2022 r. = 8,5%,
 • od 8 marca do 5 kwietnia 2022 r. = 10%,
 • od 6 kwietnia 2022 r. = 12%

Wyższe odsetki podatkowe mają wpływ na zwrot nadpłaty

W zależności od indywidualnej pozycji podatnika, wyższa stawka odsetek podatkowych nie zawsze będzie działać na jego niekorzyść. Oprocentowaniu w tej samej wysokości co odsetki od zaległości podatkowych podlegają również nadpłaty. Oznacza to, że organ podatkowy dokonując opieszałego zwrotu nadpłaty naszego podatku, będzie zobowiązany wypłacić podatnikowi również wartość odsetek w nowej podwyższonej wysokości.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00