Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Frankowicze nie zapłacą podatku przez kolejny rok

Frankowicze nie zapłacą podatku przez kolejny rok

▪ 14 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

11 marca 2022 roku, Minister Finansów podpisał rozporządzenie, którego skutki przełożą się na oszczędności podatkowe wielu kredytobiorców. W szczególności „frankowicze” skorzystają na zaniechaniu poboru podatku od części dochodów jakie uzyskali w związku z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym.

Frankowicze nie zapłacą podatku przez kolejny rok

Zaniechanie poboru podatku

Zgodnie z art. 22 § 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników:

  • zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie;
  • zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia obowiązki informacyjne podatników, chyba że podatnik jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.

Ulga podatkowa głównie dla „frankowiczów”

Rozporządzenie wydane 11 marca 2022 roku na podstawie art. 22 § 1 Ordynacji podatkowej ma na celu przedłużenie obowiązujących do końca 2021 roku rozwiązań stanowiących preferencje podatkową dla części kredytobiorców. Pierwotne rozwiązanie zostało ujęte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Wstrzymanie poboru PIT, o którym mowa w tytule rozporządzenia dotyczy umorzenia przez banki:

  • kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych,
  • kredytów mieszkaniowych, wobec których zastosowano jego ujemne oprocentowanie.


Umorzone mogą być tylko te należności podatkowe, które dotyczą wyłącznie pojedynczej inwestycji mieszkaniowej oraz pod warunkiem, że osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową.

Jak wskazaliśmy powyżej rozporządzenie, którego analogiczne regulacje obowiązują w akcie prawnym z 11 marca 2022 roku przestały wiązać z końcem minionego roku. Mogłoby się wydawać, że nowowydane rozporządzenie zostało wydane z pokrzywdzeniem osób, które zawarły ugodę pomiędzy 1 stycznia 2022 roku do dnia wejścia w życie rozporządzenia. W jego treści znajdujemy jednak zapis gwarantujący retroaktywność zawartych w nim przepisów. Oznacza to, ze zaniechanie poboru podatku z ww. tytułu będzie miało zastosowanie również do dochodów (przychodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Kredytodawcy również skorzystają

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, fundamentalnym celem ww. rozporządzenia jest wsparcie kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących „kredytów frankowych”.

Stąd też na jego mocy ochroną zostali objęci również kredytodawcy tych wierzytelności podlegających umorzeniu. W świetle treści rozporządzenia, zaniechaniu poboru podlegać będzie podatek dochodowy od osób prawnych, który byłby pobierany od kredytodawców w zakresie dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów. Dotyczy to tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00