Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Ulgi w PIT za 2023 rok

Ulgi w PIT za 2023 rok

▪ 15 lutego 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 15 lutego 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Połowa lutego to początek rozliczeń podatkowych PIT za miniony rok podatkowy. Przed przystąpieniem do wypełnienia obowiązków wobec urzędu skarbowego, warto wiedzieć, jakie zmiany podatkowe wpłyną na nasze rozliczenie oraz jakie preferencje podatkowe mogą zostać uwzględnione.

Ulgi w PIT za 2023 rok

Najważniejsze zmiany w PIT za 2023 rok

Mimo oczekiwań wielu ekspertów z dziedziny prawa podatkowego, nie doszło do rozległych zmian podatkowych w rozliczeniu PIT za miniony rok. Wskazania wymagają najważniejsze modyfikacje w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym, do których należą:

 • Ustanowienie braku limitu dochodów dla rodziców/opiekunów prawnych jednego dziecka z niepełnosprawnością – rozliczenie PIT za miniony rok jest pierwszym, w którym osoby wychowujące jedno dziecko z niepełnosprawnością skorzystają z ulgi na dziecko, niezależnie od wysokości osiąganych przez nich dochodów. Dotychczas ulga prorodzinna ustanawiała limit dochodów rodziców chcących rozliczyć wskazaną preferencję podatkową w sytuacji, gdy wychowywali wyłącznie jedno dziecko. Ustawodawca przyznał przywilej tym opiekunom, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością;
 • Wyższy limit zarobków dziecka – rodzice lub opiekunowie prawni chcący rozliczyć ulgę na dziecko powinni mieć na uwadze nie tylko wartość swoich zarobków, ale również kwotę dochodu dziecka. W odniesieniu do PIT za 2023 r. wskaźnik wynagrodzenia dziecka, do progu którego możliwe jest uwzględnienie ulgi prorodzinnej wynosi 19 061,28 zł;
 • Wyższy limit zarobków osoby z niepełnosprawnością – wyżej wskazany limit zarobków dziecka jest analogiczny, jak w przypadku zarobków osoby z niepełnosprawnością pozostającej na utrzymaniu podatnika, który rozlicza w związku z tym faktem ulgę rehabilitacyjną (19 061,28 zł). Jest to skutek uzależnienia omawianego wskaźnika od kwoty dwunastokrotności renty socjalnej;
 • Preferencyjne rozliczenie najmu prywatnego przez małżonków – począwszy od rozliczeń za 2023 r. przychody z tzw. najmu prywatnego mogą być rozliczane wyłącznie w ramach formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Wychodząc naprzeciw postulatom wielu podatników, ustanowiono możliwość preferencyjnego rozliczenia przychodów z tego tytułu przez małżonków, których łączy w danym roku podatkowym wspólność majątkowa. Jeśli jeden z partnerów złoży stosowne oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, dojdzie do rozliczenia najmu prywatnego wg stawki 8,5% do progu 200 000 zł przychodu.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Dodatkowo podatnicy powinni pamiętać, że w rozliczeniu PIT za 2023 r. nie jest już możliwe między innymi skorzystanie z:

 • odliczenia składki zdrowotnej dla większości podatników – wraz z nowymi zasadami rozliczania daniny zdrowotnej doszło do ograniczenia pod postacią niemożności odliczenia składki przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Wciąż w limitowanym zakresie skorzystać z tej możliwości mogą podatnicy rozliczający formularze PIT-28, PIT-36L oraz PIT-16A;
 • ulgi dla klasy średniej – wskazane odliczenie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do ubiegłorocznych rozliczeń podatkowych PIT i miało na celu ewentualną rekompensatę dla podatników na zasadach ogólnych, którzy nie mogą skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej;
 • ulgi na zabytki w szerokim zakresie – jedna z najbardziej kontrowersyjnych preferencji podatkowych “Polskiego Ładu” została znacząco ograniczona dla podatników.

Ponadto nie należy zapominać o wielu zmianach podatkowych w zakresie pozostałych limitów podatkowych, jak np. w odniesieniu do rozliczenia ulgi na IKZE czy składek członkowskich na związki zawodowe.

Ulgi podatkowe i ich skutek na rozliczenie PIT

Największa grupa podatników jest opodatkowana wg formy, jaką stanowią zasady ogólne. Rozliczenie wg tej metody inaczej zwane jest skalą podatkową i obejmuje możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł dochodu.

Wybierając wskazaną formę opodatkowania przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne uzyskujące dochody za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcy) uwzględnią najwięcej preferencji podatkowych tj. zwolnienia, ulgi i odliczenia.

Oczywiście należy mieć również na uwadze, że atrakcyjność danej formy opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, ale patrząc przez pryzmat przysługujących przywilejów podatkowych można uznać, że skala podatkowa wydaje się najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Rozliczenie na zasadach ogólnych odbywa się za pośrednictwem formularzy PIT-36 oraz PIT-37.

Należy zaznaczyć, że uwzględniając poszczególne preferencje podatkowe może okazać się, że podatnik będzie zobowiązany do wypełnienia konkretnych załączników, z czego najczęściej wykorzystywanym jest druk PIT/O.

To za jego pośrednictwem, podatnicy mogą wskazać, czy skorzystali z takich ulg i odliczeń jak:

oraz wielu innych.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

O czym należy pamiętać rozliczając ulgi?

Uwzględniając przysługujące nam ulgi powinniśmy mieć na uwadze, że każda preferencja podatkowa powinna być podparta stosowną dokumentacją, świadczącą o tym, że w danym przypadku możemy skorzystać z możliwości odliczenia i spełniamy warunki wskazane przez:

 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dokumentacji poświadczających możliwość skorzystania z ulgi i odliczeń nie dołączamy do składanej deklaracji podatkowej, ale powinniśmy ją przechowywać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do PIT za 2023 r. będzie to okres do 31 grudnia 2028 r.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00