Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Kiedy przedsiębiorca musi się zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Kiedy przedsiębiorca musi się zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

▪ 22 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 22 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Od 13.10.2019 r. funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jest ważna informacja dla spółek handlowych, ponieważ każda spółka handlowa będzie zmuszona do zgłoszenia tzw. beneficjentów rzeczywistych.

Kiedy przedsiębiorca musi się zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to systemem teleinformatyczny gromadzący i przetwarzający dane na temat beneficjentów rzeczywistych spółek handlowych. Powstał na podstawie ustawy z dnia 1.03. 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm., dalej: u.p.p.) i zawarty został w rozdziale 6 tej ustawy.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych służy do przetwarzania danych o beneficjentach rzeczywistych następujących spółek:

  • spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623));
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki jawne.

Najważniejsze z punktu widzenia nowej regulacji jest sprecyzowanie, kogo należy uważać za beneficjenta rzeczywistego. Ustawa określa, kogo należy uznać za beneficjenta rzeczywistego – podana tam definicja jest jednak bardzo szeroka oraz nieprecyzyjna, budzi też wiele wątpliwości.

Zgłoszenia do rejestru powinna dokonać osoba uprawniona do reprezentowania spółki – osoba, która jako taka zapisana została w KRS . Jeśli wymagana jest reprezentacja przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie powinno zostać podpisane przez wszystkie osoby. Jednak pełnomocnicy spółki nie są właściwymi osobami do przeprowadzenia zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – nie są do tego uprawnieni.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00