Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Koniec pandemii to zmiany dla podatników

Koniec pandemii to zmiany dla podatników

▪ 29 czerwca 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

1 lipca 2023 r. przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Wraz z początkiem drugiego półrocza zostaną zniesione liczne obostrzenia, które towarzyszyły podatnikom od 2020 r.

Koniec pandemii to zmiany dla podatników
  • Termin na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy podatników VAT skróci się z 14. do 7. dni
  • Organ podatkowy będzie miał mniej czasu na wydanie interpretacji indywidualnej - 3. zamiast 6. miesięcy
  • Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót opłaty prolongacyjnej

Podatnicy szybciej otrzymają interpretację indywidualną

Specustawa covidowa przewiduje, że w okresie od marca 2020 r. do końca czerwca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej mógł rozpatrzyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia podania podatnika. Organ podatkowy otrzymując wniosek podatnika po 1 lipca 2023 r. będzie zobowiązany do wydania interpretacji indywidualnej w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia zapytania podatnika.

Warto rozważyć złożenie podania o uzyskanie wiążącej interpretacji indywidualnej z uwagi na projektowaną nowelizację przepisów Ordynacji podatkowej. Wśród zapisów reformujących instytucję interpretacji indywidualnej znalazły się w szczególności regulacje dot. zaktualizowanych wartości opłat za wniosek.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Konieczność raportowania schematów podatkowych

Niebezpieczeństwo zakażenia Covid-19 wiązało się z zawieszeniem obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules). Ustawodawca umożliwił podatnikom wstrzymanie się z przekazywaniem informacji odnośnie optymalizacji podatkowych do 1 sierpnia 2023 r.

Jawność rozpraw podatkowych

Na podstawie nowelizacji specustawy covidowej doszło do wprowadzenia kontrowersyjnej instytucji procesowej w sprawach sądowo-administracyjnych. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, sądy administracyjne uzyskały możliwość rozpatrywania spraw na posiedzeniach niejawnych z wyłączeniem czynnego udziału stron i przedstawiania swoich racji na ławach sali sądowej.

Ustawodawca ustanowił hierarchię, w której zdrowiu i życiu człowieka nadał najwyższą wartość kosztem realizacji konstytucyjnego prawa do obrony. O ile nie sposób nie zgodzić się z takim systemem ważenia poszczególnych uprawnień, o tyle nie zasługuje na aprobatę różnicowanie postępowania sądowoadministracyjnego względem spraw cywilnych oraz karnych.

Niestety, mimo odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, możliwość kierowania spraw ze skarg sądowoadministracyjnych na posiedzenia niejawne pozostaje aktualne nawet rok po odwołaniu ryzyka niebezpieczeństwa epidemią SARS-CoV2.

Ważność certyfikatu rezydencji

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że od 1 września 2023 r. płatnicy nie będą mogli uwzględniać certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ich ważności po upływie 12 miesięcy od dnia ich wydania. Od 1 września 2023 r. płatnicy będą musieli stosować aktualne certyfikaty rezydencji.

Przedawnienie spraw karnych i karnoskarbowych

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia pandemicznego terminy procesowe i sądowe w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych nie rozpoczęły swojego biegu, zaś rozpoczęte uległy zawieszeniu.

Od końca roku, w którym doszło zakończenia zagrożenia epidemicznego wznowione zostaną terminy przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe (od 1 stycznia 2024 r.).

Koniec pandemii a opłaty egzekucyjne

Po 1 lipca 2023 r. przywrócona zostaje opłata prolongacyjna, która najczęściej towarzyszy uiszczanym zaległościom podatkowym wraz z odsetkami bądź innym nieuregulowanym należnościom publicznoprawnym.

Płatności spoza białej listy podatników VAT

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik podatku VAT otrzymał więcej czasu na zawiadomienie organu podatkowego o uiszczeniu należności na rachunek niewyszczególniony na tzw. białej liście podatników VAT. Od 1 lipca termin na dokonanie zawiadomienia zostaje skrócony do 7 dni.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00