Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Konkurs, sprzedaż premiowa, rabat - opodatkowanie PIT 2024

Konkurs, sprzedaż premiowa, rabat - opodatkowanie PIT 2024

▪ 6 marca 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 6 marca 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Liczne grono podatników ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji podatkowej wygranych we wszelakiego rodzaju akcjach promocyjnych. Jednoznaczne rozstrzygnięcie zagadnienia na gruncie rozliczenia PIT jest istotne z punktu widzenia organizatorów konkursów, jak również zwycięzców.

Konkurs, sprzedaż premiowa, rabat - opodatkowanie PIT 2024
Rozliczenie PIT 2024/2025

Czy wygrane należy wykazać w PIT za 2023 rok?

Generalną zasadą przyjętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowanie wygranych, które podatnik nabył w ramach konkursów, gier, różnego rodzaju zakładów wzajemnych czy nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Od tak uzyskanego dochodu należy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy z zastosowaniem stawki wynoszącej 10% wygranej (nagrody).

Czy każda wygrana podlega opodatkowaniu PIT?

Jak wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT:

Wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jak wcześniej zostało zaznaczone, analizując powyższe przepisy, należy wskazać, iż choć ustawa o PIT posługuje się pojęciem konkursu to pojęcia tego nie definiuje, jak również nie odwołuje się w tym zakresie do innych aktów prawnych. Co za tym idzie, celowym jest odniesienie się w tym zakresie do powszechnego rozumienia tych pojęć, jak również do interpretacji powyższych pojęć dokonywanych przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Czym jest konkurs?

Zgodnie z definicją konkursu wskazaną w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, "konkurs" to:

impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami.

Od wygranej w konkursie pobiera się 10% zryczałtowany podatek dochodowy, chyba że wartość wygranych nie przekracza 2 000 zł.

Sprzedaż premiowa

Z kolei dokonując interpretacji pojęcia sprzedaży premiowej, wskazać należy iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych, sprzedaż premiowa to sprzedaż w której występuje premia dla nabywcy. Premia zaś to zgodnie z definicjami słownikowymi to nagroda za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś.

Jest to więc sprzedaż polegająca na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów, w tym poprzez obniżenie ceny, jak również sprzedaż, w której premia (nagroda) przyznawana jest każdemu nabywcy towarów, który spełni określone warunki, a zatem nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych.

Organy podatkowe wskazują również, iż szczególnymi cechami sprzedaży premiowej jest powiązanie przekazania nagrody z faktem określonego zachowania nabywcy – najczęściej zakupu promocyjnego towaru lub usługi, lub też zgromadzenia określonej liczby punktów za dokonane zakupy, a także gwarancja otrzymania nagrody przez każdego kupującego, który spełni powyższe, ustalone warunki.

Niezależnie od powyższego, organy podatkowe wskazują, iż innym podstawowym warunkiem sprzedaży premiowej jest tożsamość podmiotu, który przyznaje nagrody oraz podmiotu, który dokonuje sprzedaży – w przypadku, gdy inny podmiot sprzedaje dokonuje sprzedaży i inny przyznaje towar nie można mówić o sprzedaży premiowej.

Również w przypadku sprzedaży premiowej zastosowanie znajduje zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, chyba że wartość benefitu nie przekracza 2000 zł.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Sprzedaż z rabatem

Jak już zostało wspomniane, podobnie jak w dwóch wcześniejszych przypadkach, tak i w przypadku sprzedaży z rabatem należy odnieść się do sposobu rozumienia tego pojęcia przez organy podatkowe.

Zgodnie ze słownikowym znaczeniem, rabat oznacza:

Zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust.

W praktyce udzielenie rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów.

Niezależnie od słownikowego pojęcia rabatu, zgodnie z podejściem organów podatkowych na kwestie sprzedaży z rabatem należy spojrzeć w szerszym kontekście okoliczności, które wpływają na jego przyznanie. W szczególności należy wskazać do kogo kierowana jest możliwość zakupu za rabatem - czy jest to przywilej, z którego może skorzystać nieograniczony krąg osób, które spełnią określone kryteria, czy też jest przywilej do ograniczonej grupy osób.

Sprzedaż z rabatem nie podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00