Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Konsekwencje karno-skarbowe niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie

Konsekwencje karno-skarbowe niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie

▪ 2 maja 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Do 2 maja 2022 roku większość podatników PIT jest zobowiązana do złożenia swojego zeznania rocznego oraz zapłaty podatku wynikającego z deklaracji za miniony rok. Spóźniając się z przekazaniem właściwego PIT do naszego Urzędu Skarbowego, powinniśmy liczyć się z konsekwencjami określonymi przez procedurę karno-skarbową.

Konsekwencje karno-skarbowe niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie

Uchylanie się od opodatkowania

Ramy odpowiedzialności karno-skarbowej za niezłożenie deklaracji w terminie zostały wytyczone przez art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu karnego skarbowego (dalej również: KKS). Jednostka redakcyjna otwierająca brzmienie ww. regulacji wskazuje, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega:

  • karze grzywny (przestępstwo skarbowe) do 720 stawek dziennych albo
  • karze pozbawienia wolności (do lat 5), albo
  • obu tym karom łącznie.


Minimalna wartość stawki dziennej w 2022 r. wynosi 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę (100,33 zł), zaś maksymalna 400-krotność tego wskaźnika (40 132 zł).

Nieprzesłanie deklaracji bez zaległości podatkowej

Nie za każdym razem brak złożenia deklaracji podatkowej będzie oznaczać ponoszenie odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Jak sugeruje bowiem treść zacytowanego przepisu, aby podlegać ww. sankcjom, nieprzesłane zeznanie roczne musiałoby wiązać się z jednoczesnym narażeniem Skarbu Państwa na jego uszczuplenie. Jeśli nie ma należności publicznoprawnej, która pozostawałaby należna oraz nieopłacona, wówczas nie dochodzi do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej z tego powodu.

W świetle brzmienia przywołanego przepisu również należy uznać, iż samo niedotrzymanie terminu do złożenia deklaracji nie jest równoznaczne z uchyleniem się od opodatkowania. Odpowiedzialność karna skarbowa na ww. podstawie będzie dopuszczalna, w sytuacji gdy przyczyną nieprzekazania deklaracji urzędowi skarbowemu był istniejący zamiar uchylenia się od opodatkowania.

Należy zwrócić uwagę na art. 56 § 4 KKS, który sankcjonuje niedochowanie obowiązków ewidencyjnych niezależnie od powstania szkody braku wpływów do budżetu państwa. Zgodnie z jego brzmieniem, karze grzywny podlega również ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Przykład:

Podatnik jest zobowiązany do złożenia tzw. deklaracji „zerowej”. Z uwagi na trudną sytuację rodzinną uchybił sporządzeniu i przesłaniu zeznania rocznego w ustawowym terminie. Mimo nieodnotowanego doręczenia deklaracji, podatnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 54 § 1 KKS, gdyż z deklaracji nie wynika podatek do zapłaty. Musi jednak liczyć się z ewentualną możliwością nałożenia na niego kary grzywny na podstawie art. 56 § 4 KKS.

Wysokość kary za nieprzesłanie deklaracji

Wysokość grzywny jest uzależniona od wskaźnika jakim jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jej ramy nie mogą być niższe od 1/10 kwoty minimalnej płacy za pracę oraz większe od jej dwudziestokrotności. Oznacza to, że minimalna stawka dzienna w 2022 roku wynosi: 301 zł (1/30*3010 zł), zaś maksymalna aż 60 200 zł (20*3010 zł).

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00