Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Konsekwencje podatkowe Brexitu

Konsekwencje podatkowe Brexitu

▪ 2 marca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Jakie konsekwencje podatkowe ma dla polskich obywateli opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię?

Konsekwencje podatkowe Brexitu

Okres przejściowy przed Brexitem

Z dniem 1 lutego 2020 roku weszła w życie umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (UE). Oznacza to, że 1 lutego 2020 rok, był pierwszym dniem, którym UE liczy 27, a nie 28 państw członkowskich. 1 lutego 2020 roku był także pierwszym dniem okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, który potrwa do końca 2020 roku -- z możliwością przedłużenia.

W tym czasie zachowane zostaną dotychczasowe zasady podatkowe oraz obrotu towarowego pomiędzy UE-27 i Wielką Brytanią (tzw. miękki Brexit). Natomiast 1 stycznia 2021 zmienią się relacje pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a pozostałymi krajami UE, co oznacza zmiany w przepisach podatkowych także dla polskich obywateli.

Zmiany w obszarze podatkowym

Podatek VAT

Po okresie przejściowym dyrektywy unijne w zakresie VAT nie będą już miały zastosowania w stosunku do Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku:

 • towary wprowadzane na terytorium VAT Unii Europejskiej ze Zjednoczonego Królestwa albo wysyłane/transportowane z terytorium VAT UE do Zjednoczonego Królestwa będą traktowane jako import lub eksport towarów, a nie jako wewnątrzwspólnotowe nabycia/dostawy. Oznacza to naliczanie podatku VAT przy imporcie. Eksport jest zwolniony z podatku VAT;
 • koniec z systemem sprzedaży towarów na odległość do i z Wielkiej Brytanii;
 • podatnicy, którzy chcieliby korzystać z małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) i świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz Wielkiej Brytanii, będą musieli być zarejestrowani do celów MOSS w państwie członkowskim UE;
 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych do UK będzie wymagać zgłoszenia wywozowego oraz elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD).

Podatek PIT

Od 1 stycznia 2021 w stosunkach z Wielką Brytanią nie będą już miały zastosowania niektóre unijne przepisy dotyczące podatków PIT.

Dyrektywa Rady 2011/96/UE nie będzie miała zastosowania odniesieniu do:

 • zysków wypłaconych przez spółkę zależną spółce dominującej;
 • odsetek i należności licencyjnych.

W dyrektywie określono, które państwo członkowskie (tj. państwo członkowskie spółki dominującej lub spółki zależnej) może opodatkować zyski, a także zasady opodatkowania należności licencyjnych. Od dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej należy stosować właściwe przepisy krajowe, wyłączając przepisy dyrektywy.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi UE-27 a Wielką Brytanią będą obowiązywać na normalnych warunkach w odniesieniu do podatków bezpośrednich. Oznacza to, że zmiany w zakresie rocznych rozliczeń podatkowych PIT w związku z Brexitem będą niewielkie.

W odniesieniu do dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii wciąż będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Dochodów takich nie wykazujemy w polskim PIT, jednak uwzględniamy je przy obliczaniu polskiego podatku, stopy procentowej.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo nienależące do Unii Europejskiej, a zatem trzeba będzie stosować wobec niej te zapisy w ustawach podatkowych (np. ustawie o PIT, CIT, VAT), które mówią o relacjach z krajami trzecimi, a nie – jak do tej pory – z Unią Europejską. W konsekwencji następujące elementy rozliczenia podatkowego ulegną zmianie:

 • rozliczenie z małżonkiem – wspólnie w Polsce mogą rozliczyć się małżonkowie, gdy oboje mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) w jednym z krajów UE lub EOG, a zatem nie będzie się już można wspólnie rozliczyć się z małżonkiem z Wielkiej Brytanii;
 • ulga na dzieci – nie będzie można odliczyć ulgi na dziecko, jeśli będzie się ono uczyć w Wielkiej Brytanii. Natomiast rodzic uzyskujący dochody w Polsce ma prawo do ulgi na dziecko, nawet jeśli nie jest polskim obywatelem. Ponadto jego dziecko nie musi przebywać w Polsce, gdyż do zastosowania ulgi uprawnia sam fakt rozliczania dochodów w Polsce;
 • darowizny – darowizny muszą być przekazane dla organizacji znajdujących się w krajach Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym. A zatem nie będzie można odliczyć darowizny przekazanej instytucji w UK;
 • ulga na cele mieszkaniowe – kwalifikują się do niej wydatki mieszkaniowe na nieruchomości położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. A zatem do wydatków na cele mieszkaniowe nie zaliczymy już tych, na mieszkania znajdujące się w Wielkiej Brytanii;
 • odliczenie składek w PIT – nie odliczymy już składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych na podstawie przepisów dotyczących ubezpieczenia w UK;
 • wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową w Wielkiej Brytanii – w stosunku do tych nagród nie będzie już pobierany 10% podatek, a co do zasady trzeba będzie je rozliczyć samodzielnie w rocznym PIT jako dochód z innych źródeł (opodatkowany wg skali 18/32%).

Wszystkie powyższe zmiany zostaną zaimplementowane w przyszłorocznej edycji serwisu rozliczeniowego Pitax.pl. Łatwe podatki.

Zmiany w obszarze celnym

Do końca 2020 roku (okres przejściowy) nie nastąpią żadne zmiany w dotychczasowych relacjach z Wielką Brytanią.

Od 1 stycznia 2021 roku pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i inne pozwolenia do celów uproszczeń celnych (saad), wydawane przez organy celne Wielkiej Brytanii, nie będą już ważne na obszarze celnym Unii.

Bezpośredni przywóz towarów do Polski z Wielkiej Brytanii może wiązać się z koniecznością elektronicznego składania danych bezpieczeństwa, tj. przywozowych deklaracji skróconych dla celów analizy ryzyka. Deklaracje te są składane z wykorzystaniem systemu AIS/ICS.

Towary wywożone z Polski do Wielkiej Brytanii muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu. Zgłoszenie wywozowe składa się w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2.

Przedsiębiorcy powinni:

 • uzyskać numer EORI, jeśli jeszcze go nie mają,
 • zdecydować, w jaki sposób chcą składać zgłoszenia celne;
 • zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w krajowych organach celnych, aby móc prowadzić wymianę handlową z krajami spoza UE.

Umowy handlowe

Po zakończeniu okresu przejściowego umowy handlowe UE nie będą miały zastosowania do Wielkiej Brytanii. Jeśli dany kraj nie podpisze odrębnej umowy z UE, handel z Wielką Brytanią będzie odbywał się na warunkach WTO (Światowej Organizacji Handlu).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00