Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Konsekwencje późniejszej zapłaty podatku za rozliczenie PIT

Konsekwencje późniejszej zapłaty podatku za rozliczenie PIT

▪ 28 kwietnia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 9 maja 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Do 30 kwietnia 2025 r. należy zadbać o rozliczenie PIT 2024. Wskazany termin dotyczy nie tylko obowiązku sporządzenia deklaracji za miniony rok podatkowy, ale również zapłaty daniny stanowiącej niedopłatę. Z czym wiąże się zapłata zobowiązania podatkowego po terminie oraz jakie są konsekwencje poniesie podatnik?

Konsekwencje późniejszej zapłaty podatku za rozliczenie PIT
PIT rozliczenie 2024/2025
 • Podatek niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową. Rozliczenie PIT za 2024 r. (wraz z zapłatą zobowiązania) upływa 30 kwietnia 2025 r.
 • Od zaległości podatkowej będą naliczane odsetki, których wartość aktualnie wynosi 14,5%.
 • Podatnik uchylający się od spełnienia zobowiązania podatkowego jest narażony na odpowiedzialność karną skarbową.

Rozliczenie czyli zapłata

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że rozliczenie PIT 2024 nie oznacza wyłącznie złożenia deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego. Obowiązkiem podatnika jest również uregulowanie ewentualnej niedopłaty podatku, która wynika ze złożonego zeznania rocznego PIT. Podobnie jak w przypadku sporządzenia i wysłania PIT 2024 na zapłatę podatku za miniony rok mamy czas do 30 kwietnia 2025 r.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Zapłata podatku po terminie może słono kosztować

Podatek niezapłacony w terminie przekształca się w zaległość podatkową. Jej powstanie może prowadzić do następujących konsekwencji:

 • Odsetki podatkowepocząwszy od dnia następującego po dniu w którym powinniśmy dokonać zapłaty podatku, od należnego urzędowi skarbowemu podatku naliczane są odsetki. Ich kwota uzależniona jest od stopy lombardowej, której wartość ustalana jest przez Narodowy Bank Polski. Na chwilę sporządzania niniejszego artykułu wartość odsetek podatkowych to aż 14,5%;
 • Odpowiedzialność karna skarbowa – opóźnienie w zapłacie podatku nie przekłada się automatycznie na dotkliwe dla podatnika konsekwencje z tytułu odpowiedzialności określonej w Kodeksie Karnym Skarbowym. Należy jednak pamiętać, że konsekwentne uchylanie się od zapłaty podatku stanowi wykroczenie skarbowe, od którego może zostać naliczona kara grzywny;
 • Zajęcie egzekucyjne – uporczywy brak zapłaty podatku stanowi naczelną przesłankę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy administracji skarbowej. Uchylanie się od uiszczenia zobowiązania podatkowego może spowodować zajęcie egzekucyjne np. rachunku bankowego;
 • Odpowiedzialność osób trzecich – jednym z ostatecznie stosowanych instrumentów jest sięgnięcie do majątku osób trzecich związanych z podatnikiem. W tym celu jednak organ podatkowy może przystąpić do tego typu działań dopiero w następstwie wydania decyzji.

Warto uważać przy stosowaniu ulg i odliczeń

Wypełniając rozliczenie PIT 2024 warto zwrócić szczególną uwagę na stosowane ulgi, odliczenia, zwolnienia oraz inne preferencje podatkowe. Skorzystanie z nieprzysługujących nam sposobów na obniżenie podatku będzie potraktowane na równi z zaległością podatkową, od której zostaną naliczone odsetki.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Jak postępować z zaległością podatkową?

W przypadku, gdy dojdzie do powstania zaległości podatkowej, w pierwszej kolejności warto rozważyć niezwłoczne uiszczenie zobowiązania. Zapłata choćby części podatku naliczonego pozwoli na zmniejszenie kwoty karnych odsetek.

W tym celu należy złożyć wniosek o rozłożenie należności podatkowej na raty. Niestety wniosek o rozłożenie podatku na raty zostanie rozpatrzony pozytywnie jedynie w sytuacji, gdy podanie zostanie złożone przed ostatnim dniem terminu na zapłatę podatku.

Jeśli chcesz obliczyć wartość odsetek podatkowych zachęcamy do skorzystania z kalkulatora odsetek podatkowych 2024/2025.

Rekomendacja PITax.pl Łatwe podatki

Nawet częściowa zapłata zaległości podatkowej stanowi brak przejawu realizacji przesłanek określonych w kodeksie karnym skarbowym oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Sukcesywne regulowanie zaległego zobowiązania podatkowego pozwala na ograniczenie konsekwencji do uiszczenia wartości podatku wraz z należnymi odsetkami.

W sytuacji, gdy jednak doszło do wszczęcia postępowania egzekucji w administracji zalecamy lekturę artykułu: Egzekucja z urzędu skarbowego - jak się przed nią bronić?

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00