Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Modyfikacja zasad rozliczania dochodów dzieci

Modyfikacja zasad rozliczania dochodów dzieci

▪ 26 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Dochody uzyskiwane przez dzieci przed ukończeniem przez nie 18. roku życia również podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o PIT. Ministerstwo Finansów przygotowało propozycję zmian w zakresie sposobu rozliczania przychodów osiągniętych przez małoletnich.

Modyfikacja zasad rozliczania dochodów dzieci

Aktualny stan prawny

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego, dochody małoletnich znajdują swój wydźwięk w regulacjach m.in. ustawy o PIT. W świetle art. 7 dochody małoletnich dzieci podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z wyjątkiem dochodów uzyskanych ze świadczonych przez nich pracy, uzyskanych stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tego rodzaju dochody uzyskane przez małoletnich sumuje się z dochodami uzyskiwanymi przez rodziców. Wyjątkiem tutaj jest sytuacja, w której rodzicom (dzieci własnych oraz przysposobionych) nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów ich pociech. Natomiast jeśli małżonkowie podlegają indywidualnym rozliczeniom podatkowym na gruncie PIT, dochody małoletnich dzieci dzieli się na dwa i każdą z części przypisuje się do dochodu każdego ze współmałżonków.

Istota rozliczenia oraz proponowane zmiany

Na gruncie ustawy o PIT, rodzice są zobowiązani do rozliczenia dochodów swoich dzieci w przypadku dochodów opisanych powyżej. Należy zauważyć, że w takiej sytuacji, gdy dziecko osiąga dochody uwzględniane przez rodzica, małoletnim przysługuje uwzględnienie kwoty wolnej od podatku. Jej wysokość od początku 2022 roku wynosi aż 30 000 zł.

Zakresem omawianych regulacji nie są objęte inne dochody osiągnięte przez dziecko z innych źródeł przychodów jak np. renty przysługujące małoletnim. W obliczu istotnego podwyższenia kwoty wolnej od podatku może to przyczynić się do niekorzystnego rachunku podatkowego rodziców. Bowiem wraz z doliczeniem przychodów pochodzących z innych źródeł do dochodów opiekunów dziecka, przychody np. z renty i przychody rodzica będą uwzględniały wyłącznie jedną kwotę wolną od podatku (jednokrotność 30 000 zł).

W ramach projektowanego rozwiązania mają zostać zniesione różnice pomiędzy poszczególnymi dochodami dzieci, bowiem wszystkie dochody małoletnich, które podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), w tym uzyskiwane przez nie renty, skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.

Dodatkowo uzyskana renta rodzinna na nie zostać objęta składką zdrowotną.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00