Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Możliwość monitorowania rejestracji w e-KRS

Możliwość monitorowania rejestracji w e-KRS

▪ 3 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Coraz więcej usług świadczonych przez organy administracji publicznej doczekuje się pełnej ich cyfryzacji. Również w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego dojdzie do gruntownej przebudowy jego funkcjonowania w tym zakresie.

Możliwość monitorowania rejestracji w e-KRS

Krajowy Rejestr Sądowy doczekał się jego elektronizacji niespełna rok temu. Wraz z początkiem drugiego półrocza 2021 roku można było skorzystać w ograniczonym zakresie z e-KRS. Elektronizacja sądu rejestrowego wymagała jednak wielu gruntownych zmian, których wdrożenie odraczano w czasie z uwagi na kryzys pandemiczny. Od 19 maja 2022 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jedną z największych zmian wprowadzanych treścią noweli jest umożliwienie automatycznego przesyłu informacji podmiotom zainteresowanym o przebiegu procesu rejestracyjnego i dokonaniu wpisu do KRS. Będą dwa rodzaje informacji przekazywanych za pośrednictwem e-KRS:

  • o zarejestrowaniu sprawy obejmujące numer KRS, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy,
  • o dokonaniu wpisu w Rejestrze obejmujące numer KRS, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu,


dotyczące podmiotu wpisanego do rejestru będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć. Możliwość przesyłania informacji będzie dostępna przez wskazany przez zainteresowanego okres jednakże nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, jednakże z poszanowaniem podanych wyżej zasad. Oznacza to, że niemożliwym będzie informowanie podmiotu zainteresowanego na czas przekraczający jeden rok.

Podstawowym założeniem projektu ustawy jest wzmocnienie funkcji informacyjnej Rejestru oraz akt rejestrowych, a tym samym bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego, przez umożliwienie zainteresowanym podmiotom (w szczególności członkom organów podmiotów ujawnionych w Rejestrze) niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu wpisu w Rejestrze. Chodzi tu przede wszystkim o wnioski dotyczące zmiany wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, których podstawą są sfałszowane dokumenty (przypadki tzw. kradzieży spółek).

Na podstawie projektowanych przepisów wdrożone zostaną rozwiązania techniczne, które pozwolą podmiotom korzystającym z systemu teleinformatycznego uzyskać informację o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie wniosku o wpis w Rejestrze lub uprawomocnienie się orzeczenia. Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Informacje będą przesyłane każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00