Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Możliwość rozliczenia różnic remanentowych w składce zdrowotnej

Możliwość rozliczenia różnic remanentowych w składce zdrowotnej

▪ 18 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W dniu 9 lutego 2022 roku została uchwalona ustawa nowelizująca Kodeks Spółek Handlowych. Zmiana wprowadzona przez nowelę zasadniczo opierała się na skorygowaniu błędu legislacyjnego powstałego przy wdrażaniu Polskiego Ładu. W dniu 13 kwietnia 2022 roku doszło modyfikacji rozliczenia składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców.

Możliwość rozliczenia różnic remanentowych w składce zdrowotnej

Ustawa, o której mowa to nowelizacja z dnia 9 lutego 2022 r. dotycząca zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. U podstaw regulacji w niej zawartych legły w szczególności modyfikacje dotyczące ustalania dochodu do obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, który będzie obliczany z uwzględnieniem różnic remanentowych. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność w głównej mierze skupia się na dostawie towarów. Nowela umożliwia uwzględnianie wydatków na zakupy przy obliczaniu składki zdrowotnej – dotyczy to sytuacji, w których przedsiębiorca kupił towary w 2021 r. (składka zdrowotna określana wedle poprzednich zasad), a sprzeda je np. dopiero w 2022 r. bądź w latach późniejszych (nowe zasady obliczania składki zdrowotnej).

Jak można zauważyć, zmiany w zakresie sposobu liczenia składki zdrowotnej w razie wystąpienia różnic remanentowych zostały wprowadzone stosunkowo późno. Należy zauważyć, że przepisy, o których mowa w niniejszym artykule zaczęły obowiązywać dopiero w dniu 13 kwietnia. Niemożność uwzględniania nakładów poczynionych przez przedsiębiorców w zakresie towarów, których zbycie następuje w 2022 roku, w wielu przypadkach przyczyniło się do „zamrożenia działalności” tychże podmiotów. Wielu przedsiębiorców bowiem nie mogło pozwolić sobie na zapłatę składki zdrowotnej od przychodu ze sprzedaży bez uwzględniania poniesionego kosztu.

Należy wskazać, że omawiana nowela jest również odpowiedzią na inne postulaty podatników. Doszło do modyfikacji następujących kwestii:

  • wyłączenie przychodów wolnych od opodatkowania na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej - przy ustalaniu dochodu dla celów obliczenia składki zdrowotnej nie będzie uwzględniana większość dochodów/przychodów wolnych od opodatkowania (z wyjątkiem dochodów z realizacji nowej inwestycji lub uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz przychodów objętych ulgą na powrót, ulgą dla pracujących seniorów i rodzin wielodzietnych 4+); ta zasada będzie miała również zastosowanie przy opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • na potrzeby rozliczenia składki zdrowotnej możliwość uwzględnienia dochodów po myśli art. 24 ust. 1-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)


Dodatkowo należy wskazać, iż poza kwestiami związanymi ze sposobem ustalenia składki zdrowotnej na potrzeby remanentu, weszła w życie dodatkowa istotna korekta Polskiego Ładu w ustawie o PIT. Zgodnie z nią dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00