Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Możliwość składania wniosków o 500+ przez obywateli Ukrainy

Możliwość składania wniosków o 500+ przez obywateli Ukrainy

▪ 25 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 25 marca 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od 26 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwi składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego przez obywateli Ukrainy. O wskazane świadczenie, znane pod nazwą „500+”, Ukraińcy będą mogli wnioskować w ich ojczystym języku za pośrednictwem elektronicznej platformy ZUS.

Możliwość składania wniosków o 500+ przez obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy – komu przysługuje 500+?

Świadczenie wychowawcze, o którym mowa to świadczenie przysługujące na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla dorosłych obywateli zamieszkującymi z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczeniem wychowawczym jest 500 zł na każde dziecko (wypłacane w ramach realizacji programu Rodzina 500+). Jest to świadczenie przysługujące niezależnie od dochodów osiąganych przez rodziców. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możliwość ubiegania się o świadczenie wychowawcze została umożliwiona również dorosłym Ukraińcom. Świadczenie przysługuje do momentu ukończenia 18. roku życia przez dziecko i może być przyznane:

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi;
 • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce;
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi;
 • obywatelowi innego państwa, który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Wniosek o przyznanie oraz wypłatę 500+

O ile możliwość wnioskowania o przyznanie świadczenia wychowawczego Ukraińcom została umożliwiona w ich ojczystym języku, o tyle procedura ubiegania się o 500+ wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Możliwość złożenia podania została udostępniona wyłącznie w formie elektronicznej. Aby obywatel Ukrainy mógł ubiegać się o przyznanie mu świadczenia wychowawczego musi tego dokonać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Ponadto należy pamiętać o komplecie dokumentacji, która jest niezbędna celem wnioskowania o 500+. Aby złożyć wniosek potrzebny będzie w szczególności nr PESEL - zarówno osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, jak i dziecka w związku z którym świadczenie podlegać będzie wypłacie. Ponadto osoby składające podanie powinny dysponować informacjami z ich oraz dziecka paszportu. W obliczu braku stosownych danych, możliwe będzie wypełnienie wniosku w oparciu o inne dokumenty tożsamości. Istotnym jest aby była to dokumentacja, w oparciu o którą przekroczono granicę polską. Dodatkowo niezbędne będą:

 • numer rachunku bankowego w Polsce;
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail;
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym;
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja;
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 roku.

Od kiedy obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o 500+?

Możliwość ubiegania się o świadczenie wychowawcze zostanie uruchomiona w sobotę 26 marca 2022 roku w drodze elektronicznej na platformie PUE ZUS.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00