Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Faktura VAT na podstawie paragonu - kiedy jest to możliwe, o czym pamiętać

Faktura VAT na podstawie paragonu - kiedy jest to możliwe, o czym pamiętać

▪ 10 marca 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Sejm uchwalił 4 lipca 2019 r. nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych. Wprowadzone zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 r. i od tego momentu przedsiębiorcy stracili możliwość żądania wystawienia przez sprzedawcę faktury na podstawie uprzednio wydanego paragonu. Przed wejściem w życie tej nowelizacji, przedsiębiorcy mieli aż trzy miesiące na zażądanie wystawienia takiej faktury. Nowe zmiany miały posłużyć jako udogodnienia dla sprzedawców podczas rozliczania podatków. Wystawianie faktury na podstawie paragonu w niektórych przypadkach zmuszało sprzedawcę do wprowadzenia poprawek w pliku JPK VAT.     

 

Faktura VAT na podstawie paragonu - kiedy jest to możliwe, o czym pamiętać

Faktura VAT na podstawie paragonu - kiedy jest to możliwe?

Obecnie, aby otrzymać fakturę na podstawie paragonu fiskalnego, musi się znaleźć na nim numer NIP nabywcy. Tylko taki podmiot może zażądać wydania faktury VAT. Obecność numeru, który pozwoli rzetelnie zidentyfikować nabywcę na potrzeby podatku od wartości dodanej (VAT).  Wymóg ten jasno wynika z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Nabywca ma więc tylko dwa sposoby na otrzymanie faktury od nabywcy. Może o nią poprosić podczas finalizowania transakcji. Ewentualnie może użyć paragonu fiskalnego z numerem NIP i wymienić go na fakturę.

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu? Zgodnie z nowymi przepisami, FV zostanie wystawiona, jeśli na paragonie znajduje się NIP. O tym, że chcemy fakturę, musimy poinformować przed finalizacją zakupów. Szczegółowe informacje dot. tego, ile jest dni na wystawienie FV, określa art.  106i Ustawy o podatku od towarów i usług.

FV na podstawie paragonu - o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy?

Nie każdy sprzedawca będzie posiadał kasę fiskalną, która pozwala na wydruk paragonów z NIP.  Szczególnie czujni na tym punkcie powinni być przedsiębiorcy, którzy mają w zwyczaju zbieranie paragonów i wymienianie ich pod koniec miesiąca na faktury.  Aby tego uniknąć, należy informować sprzedawcę przed kupnem produktu albo usługi, że sprzedaż będzie dokonywana na rzecz podatnika VAT. Dzięki temu sprzedawca będzie wiedział, że powinien od razu wystawić fakturę, zamiast ewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu swojego urządzenia fiskalnego. Jeżeli chodzi o załączanie paragonu do faktury wystawionej na jego podstawie, nic nie uległo zmianom.  Co więcej, obecność numeru NIP na paragonie nie czyni go dowodem księgowym. Tym samym dokonywanie odliczeń podatku VAT na podstawie takiego podatku nadal pozostaje niemożliwe.     

Wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu - skąd zmiany?

Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług to element szerszej strategii działania Ministerstwa Finansów w celu zwalczania erozji podstawy opodatkowania u podatników. Wielu przedsiębiorców gromadziło paragony dokumentujące zakupy obcych podmiotów i używały ich do żądania wystawiania faktur przez sprzedawców. Takie działania miały charakter nielegalny i negatywnie wpływały na wysokość podstawy opodatkowania. Zawyżanie kosztów skutkowało zmniejszaniem się tej podstawy. Wymóg umieszczania numeru NIP na paragonie wyeliminował to wysoce szkodliwe zjawisko. Nieuczciwe firmy straciły możliwość wyłudzania nienależnych im odliczeń VAT z faktur wystawianych na podstawie niewłaściwych paragonów.

Faktura VAT na podstawie paragonu a wysokość kwoty transakcji

Zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwość wystawienia faktury uproszczonej, która jest traktowana tak samo, jak zwykła faktura. Na takiej fakturze muszą się znaleźć kluczowe dane do ustalenia kwoty podatku dla poszczególnych jego stawek. Tak więc na takiej fakturze nie musi znaleźć się imię, nazwisko oraz adres nabywcy usługi lub towaru. Kwestia ta została uregulowana w  art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. To kiedy można wystąpić o fakturę uproszczoną, zależy wyłącznie od kwoty należności. Uwzględniane są dwie sytuacje:

  • Kwota należności wynosi powyżej 100 euro lub 450 zł brutto (w zależności od waluty, w której zawarto transakcję) – w takim wypadku uzyskamy zwykłą fakturę pod warunkiem podania swojego numeru NIP przed zakończeniem sprzedaży.
  • Kwota należności nie przekracza 450 zł brutto (100 euro) – tylko wtedy możliwe jest uzyskanie faktury uproszczonej; nadal niezbędne jest podanie swojego numeru NIP przed sfinalizowaniem transakcji.

 

Jeżeli klient nie poda numeru NIP przed wystawieniem paragonu, sprzedawca uznaje, że ma do czynienia z konsumentem. Nawet jeśli w takiej sytuacji klient wystąpi o wystawienie faktury – otrzyma fakturę bez NIP nabywcy.

Potencjalne konsekwencje dla podmiotów nieprzestrzegających nowych przepisów

Naruszenie art. 106b ust. 5 wiąże się z nałożeniem przez właściwy organ podatkowy kolejnego zobowiązania podatkowego. Aby skutecznie ukarać nieuczciwych podatników, wysokość tego zobowiązania wynosi 100 proc. kwoty VAT wykazanej na fakturze wystawionej na podstawie paragonu fiskalnego bez numeru NIP.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób fizycznych. Nie nakłada się na nie dodatkowego zobowiązania. Zamiast tego ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe z tytułu naruszenia tych przepisów. Sankcje zostały dokładnie opisane w art. 106b ust. 6 tej samej ustawy. 

Ciekawym wyjątkiem od tych przepisów są podmioty świadczące usługi taksówek osobowych z wyjątkiem podatników oferujących wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą. Warto mieć na uwadze to, że sankcje mogą również dotknąć nabywcę. Chodzi mianowicie o dodatkowe zobowiązanie w wysokości pełnej kwoty podatku wykazanego na fakturze VAT ujętej w ewidencji. Oczywiście dotyczy to wyłącznie faktur powiązanych ze sprzedażą potwierdzoną paragonem fiskalnym bez numeru NIP.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00