Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Nowe zasady zwrotu nadpłaty dla cudzoziemców

Nowe zasady zwrotu nadpłaty dla cudzoziemców

▪ 19 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 19 kwietnia 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W dniu 13 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, która między innymi nowelizuje poszczególne instytucje Ordynacji Podatkowej. Wśród projektowanych modyfikacji znalazły się również regulacje zaostrzające zasady zwrotu nadpłaty podatku dla cudzoziemców rozliczających się w Polsce.

Nowe zasady zwrotu nadpłaty dla cudzoziemców

Zwrot nadpłaty podatku tylko na rachunek bankowy

Modyfikacja zasad dotyczących zwrotu nadpłaty podatku tylko dla obcokrajowców, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma sprowadzać się do zmiany brzmienia art. 77b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (dalej również: OP). Aktualizacja jego treści ma doprowadzić do ograniczenia wyboru metod zwrotu nadpłaty dla ww. osób. Aby otrzymać należyty zwrot, konieczne będzie wskazanie nr rachunku bankowego, właściwego do przekazania nadpłaty podatku. Sposób przekazania tych informacji przez cudzoziemca urzędowi skarbowemu nie ulegnie zmianie i wciąż będzie to możliwe za pomocą:

  • Deklaracji podatkowej – przykładowo na aktualnym wzorze zeznania rocznego PIT-37 w wersji (28) dokonamy tego w rubrykach o nr 148-152 (sekcja N.), zaś w PIT-36 w wersji (29) w oknach oznaczonych nr 523-527 (sekcja V.);
  • Na odrębnym formularzu ZAP-3 – jest to forma zgłoszenia aktualizacyjnego, które należy złożyć, gdy doszło do zmiany numeru rachunku bankowego lub gdy wcześniej zwrot był dokonywany w inny sposób (np. przekazem pocztowym).


Zwrot nadpłaty podatku dokonywanego na rzecz cudzoziemca rozliczającego się z polskim Urzędem Skarbowym będzie mógł zostać przekazany na wybrane przez niego polskie lub zagraniczne konto bankowe.

Cel nowelizacji

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, jako przyczynę wprowadzanych zmian podaje:

  • Ograniczenie wyłudzeń podatkowych – naczelnym celem nowelizacji w przedmiocie metod zwrotu nadpłaty podatku dla cudzoziemców jest zapobieżenie potencjalnym wyłudzeniom/oszustwom podatkowym dokonywanych przez zagranicznych podatników. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów, które nie rozliczają się regularnie (corocznie) z polskimi urzędami skarbowymi, lecz jednorazowo, zaś w chwili zwrotu nadpłaty znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Ekonomika czasu pracy oraz kosztów – walka z wyłudzeniami podatkowymi, mimo że stanowi główny cel regulacji, to nie jest on jedynym jaki przyczyni się do utrzymania jak największej ilości środków pieniężnych w Skarbie Państwa. Należy bowiem zauważyć, iż brak przedłożenia informacji o rachunku bankowym przez cudzoziemca w deklaracji bądź za pośrednictwem ZAP-3 jest obciążające dla pracy organów podatkowych. W takim przypadku urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu nadpłaty podatku za pośrednictwem przekazu pocztowego, co rodzi dodatkowe koszty oraz wymaga większego nakładu pracy po stronie urzędników. Jak ponadto podaje Ministerstwo Finansów wiele przekazów pocztowych, które zawierały zwrot nadpłaty i były wysyłane do ich adresatów, podlegały zwrotowi do nadawcy - urzędu skarbowego - jako niepodjęte.
  • Efektywność zwrotu nadpłat – niewątpliwie oczywistą konsekwencją zwrotów nadpłaty podatku realizowanych wyłącznie za pośrednictwem polecenia przelewu jest ich niezwłoczny zwrot będący uwieńczeniem rozliczenia z fiskusem.


Nie sposób przy tym uchybić spostrzeżeniu, że jako dodatkowy atut przyjętego rozwiązania należy wskazać zwiększenie wpływów do Skarbu Państwa. Niepodanie przez cudzoziemca informacji o rachunku bankowym skutkować będzie bowiem brak zwrotu nadpłaty podatku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00