Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Obowiązkowa e-księgowość od 2026 r.

Obowiązkowa e-księgowość od 2026 r.

▪ 23 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Coraz większej intensyfikacji poddawane są prace nad cyfryzacją usług świadczonych przez organy administracji publicznej. Procedowane projekty ustaw zakładają wdrożenie rozwiązań związanych z e-Urzędem Skarbowym czy Krajowym Systemem e-Faktur. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT przyjętą 22 kwietnia 2022 roku przez Sejm, obowiązkowa ewidencja podatkowa ma objąć wszystkich przedsiębiorców.

Obowiązkowa e-księgowość od 2026 r.

Księgi prowadzone w wersji elektronicznej

W ramach zmian w systemie podatkowym, które były wprowadzane pod szyldem „Polskiego Ładu” rządzący postanowili zmienić strukturę ewidencjonowania zdarzeń podatkowych przez przedsiębiorców. W związku z tym, rząd przedstawił legislacyjne rozwiązanie polegające na prowadzeniu:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów,
 • ewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (uproszczonych ewidencji podatkowych),


w formie elektronicznej. Jednocześnie nowa obowiązkowa forma ma się wiązać z obowiązkiem przesyłania ich w ten sposób do właściwego organu podatkowego. Większość z wyżej wymienionych dokumentacji miała być ewidencjonowana i przekazywana urzędom skarbowym już z początkiem 2023 roku. Jednakże w świetle projektu ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186) omawiane regulacje mają być wprowadzane stopniowo, zaś ostatni z wytyczanych przez nią obowiązków – dotyczących prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ewidencji podatkowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego – ma wiązać podatników dopiero w 2026 roku.

Odroczenie elektronizacji ksiąg

Odsunięcie w czasie wprowadzenia ewidencyjnych przepisów podatkowych w życie jest ukłonem w stronę postulatów zgłaszanych przez szerokie środowiska przedsiębiorców oraz księgowych. Przygotowywana modyfikacja rozliczeń pozwoli na przedsięwzięcie stosownych przygotowań przez podatników. Jak wskazywano powyżej cyfryzacja ewidencji podatkowych zakłada stopniowe osiągnięcie finalnego kształtu.

Chronologia wprowadzanych obowiązków ewidencyjnych będzie przedstawiać się w następujący sposób:

 • W pierwszej kolejności prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej ma objąć podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dotyczyć będzie to tych podmiotów, którzy w minionym okresie rozliczeniowym (roku podatkowym) odnotowali przychody na poziomie przekraczającym 50 mld euro. Będą oni zobowiązani do elektronizacji ewidencji księgowej w roku podatkowym po 31 grudnia 2023 roku. Jak widać zatem ustawodawca powziął słuszną decyzję o miarkowaniu wprowadzanych obowiązków wobec urzędów skarbowych, wystawiając na pierwszy front podmioty, których zdolność finansowa pozwala na sprawniejsze wdrożenie ustrukturyzowanych elektronicznie rozwiązań.
 • W dalszym rzędzie nowe obowiązki ewidencyjne mają objąć czynnych podatników podatku od towarów i usług (VAT). Dotyczy to tej grupy podmiotów, które w oparciu o art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zgodnej z art. 109 ust. 3b tej ustawy. W ich przypadku obowiązek elektronizacji ewidencji zostanie nałożony począwszy z 2025 r.
 • Natomiast wszystkie inne podmioty zostaną zobowiązane do prowadzenia takowej ewidencji od 2026 roku. Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty będą prowadzić ewidencje podatkowe przy użyciu programów komputerowych i przesyłać te ewidencje w formie elektronicznej poczynając od roku 2025, z tym że obowiązek ten obejmie te podmioty, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00